La data de 19 mai, curent, Domnul Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia și Domnul Petru Ababei, șeful Secției Cultură Drochia au întâmpinat o delegație din România care făceau o excursie prin Republica Moldova. Oaspeții au fost ghidați de primarul mun.  Rădăuți, județul Suceava, însoțit de alți primari și funcționari din acelaș județ.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=170#sigFreeId4881aaae5b
   

Astăzi, Domnul Serghei Curnic, directorul general-adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru a efectuat o vizită de lucru în raionul Drochia.

Întrevederea cu Domnul Curnic a avut loc la sediul Consiliului raional, la care au participat Domnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, Domnul Vitalie Josanu și Domnul Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, precum și specialiștii cu competențe în domeniul relațiilor funciare și cadastru.

În cadrul dialogului au fost abordate chestiuni ce țin de:

 •          Necesitatea modificării Codului Funciar al Republicii Moldova;
 •         Pașaportizarea bazinelor acvatice;
 •          Procedura de administrare a bunurilor cotei-părți valorice;
 •    Problemele cu care se confruntă în activitatea sa specialiștii responsabili de reglementarea regimului proprietății funciare din cadrul autorităților publice locale de nivelul unu;
 •          Necesitatea organizării cursurilor de instruire pentru specialiștii din domeniu;
 •          Proiectele de acte legislative și normative în domeniul relațiilor funciare și cadastru.

     

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=170#sigFreeId4e64c4e378
   

            

La data de 12 mai, curent, în incinta Institutului Muncii, Ministerul Educației și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova) au petrecut Conferința Națională ”Asigurarea dreptului la educație a copiilor cu dizabilități”, organizată în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011.

La eveniment au participat Domnul Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia, Domnul Ion Recean - șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport și Doamna Galina Chistrea - șeful Serviciului asistență psihopedagogică.

În cadrul Conferinței, Ministerul Educației și UNICEF Moldova au prezentat Comentariul general la articolul 24 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, privind educația incluzivă, a măsurilor întreprinse de Republica Moldova în promovarea incluziunii copiilor cu dizabilități în învățământul general, precum și trasarea obiectivelor de perspectivă pentru realizarea eficientă a educației incluzive în lumina tendințelor globale de promovare a acesteia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=170#sigFreeId1cf9e7630f
   

 

Runda de instruiri organizate în cadrul proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID), implementat de Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a finalizat, astăzi, în cadrul ultimei întruniri cu membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, cu participarea Domnului Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia și a Domnului Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia.

Participanții au fost informați despre activitatea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, organizarea și funcționarea Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii și a Serviciului de asistență parentală profesionistă, obiectivele și elementele sistemului de prevenire a separării copilului de familie, cadrul general de activitate al autorităților tutelare.

Reiterăm, că instruirile au avut drept scop eficientizarea activității Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și consolidarea competențelor profesioniștilor care lucrează cu și pentru copii.

În cadrul întrunirii a fost ales președintele și vicepreședintele Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, la fel, a avut loc o discuție productivă pe marginea cazurilor familiilor cu copii în situație de risc.

Formator, Doamna Rodica Moraru – expert Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil”.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=170#sigFreeIdc470a639a1
   

 

Periodicitatea consultărilor publice în teritoriu a fost respectată în cadrul vizitei de lucru în satul Nicoreni, la data de 15 mai 2017, de către conducerea raionului Drochia, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate si descentralizate și, nemijlocit, cu sprijinul Domnului Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Oficialii au purtat discuții constructive pe marginea chestiunilor de interes public, preponderent, în interesul superior al copiilor.

”Casa se construiește nu de la acoperiș, ci de la temelie. Sunt dispus și deschis spre a vă spriji și a vă susține în inițiativele care duc la bunăstarea și prosperarea localității Dumneavoastră. Pentru mine toți oamenii sunt egali, indiferent de apartenența politică”, a declarat Domnul Deputat.

De asemenea, Dumnealui a vorbit despre dezvoltarea țării prin prisma realizărilor palpabile ale Guvernului Filip, care a reușit să redreseze situația economică, bugetar-financiară, și să asigure, prin stabilitatea politică, realizarea măsurilor concrete care să stopeze declinul și, respectiv, să pună bazele dezvoltării infrastructurii Republicii Moldova odată cu încheierea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, modificarea și perfecționarea legislației fiscale și vamale care a înlăturat evaziunea fiscală și a diminuat infracționalitatea transfrontalieră, reducerea considerabilă a organelor de control, ceea ce a simplificat și a facilitat activitatea antreprenorială, micșorarea tarifelor la gazele naturale, creșterea numărului de exporturi, etc.

Primarul satului Nicoreni – Domnul Mihail Rotaraș a făcut o incursiune a situației sociale, economice, culturale și de mediu, succesele, dar și deficiențele existente la nivel de comunitate.

Președintele raionului Drochia – Domnul Vasile Grădinaru a îndemnat populația satului Nicoreni să adreseze întrebări și să formuleze recomandări în scopul eradicării impasului în care se află. ”Un factor important este conlucrarea agenților economici cu autoritățile publice locale și respectarea transparenței în toate deciziile luate”, a subliniat Dumnealui.

Atât Domnul Padnevici, cât și Domnul Grădinaru au adus elogii Domnului Rotaraș, care exercită al 4-lea mandat, bucurându-se de încrederea alegătorilor.

Domnul Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia a menționat despre oportunitatea reformării asistenței medicale primare, prin comasarea Centrelor  de Sănătate.

Doamna Cristina Țurcanu, specialist în domeniul turism, patrimoniu și muzee, Secția Cultură Drochia a invitat persoanele prezente, la cea de-a III-a ediție a Festivalului tradițiilor și obiceiurilor ”De Ispas la Nicoreni” care va avea loc la data de 25 mai, curent. De asemenea, Dumneaei a făcut o referință la proiectul moldo-polonez ”ZOOM pe Casele de Cultură din Moldova și rețeaua de animatori culturali din țară în care este implicată Casa de Cultură Nicoreni.

În cadrul întrevederii a fost făcut un schimb de idei și opinii, precum și constatate un șir de probleme:

 •         reparația drumurilor și iluminarea stradală;
 •          construcția sistemului de apeduct și canalizare;
 •          reglementarea activității operatorilor de transport rutier;
 •          reparația Casei de Cultură Nicoreni;
 •          asigurarea cu costume naționale a colectivului cu titlul onorific ”model” ”Voie bună gospodari!”;
 •          soluționarea litigiilor privind administrarea bunurilor cotei-părți valorice;
 •          suport financiar la implementarea integrală a proiectului cu privire la construcția complexului sportiv.

Toate adresările, inclusiv, cele de ordin personal au fost înregistrate, ulterior vor fi examinate și, în funcție de caracterul acestora, vor fi remise răspunsuri.

Oficialii au inspectat, de asemenea Instituția de învățământ, Instituția preșcolară și Centrul de Sănătate din sat. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=170#sigFreeIdd0462bff39
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links