În prima jumătate a zilei de 9 februarie a anului curent, orele 10.00 – 12.00, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La ședință au fost prezenți 7 membri ai Comisiei din cei 9 (2 absențe motivate), ședința fiind deliberativă.
Invitați:
Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Adriana Grozavu - specialistul principal în protecția drepturilor copilului din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Managerii de caz/asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinții – educatori din Casele de copii de tip familial.

Citește mai departe

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=180#sigFreeId1046ee613c
 

Evaluarea familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă din Afganistan continuă.

 

Astăzi, în frunte cu dnul Sergiu Chistrea, locotenent - colonel, comandant interimar Centrul militar teritorial Soroca, au fost vizitate trei familii din orașul Drochia. Spre regret, un participant a fost absent de la domiciliu, al doilea s-a stabilit cu traiul în Federația Rusă, evaluarea fiind efectuată doar la unul singur.

  

Pe parcursul a două zile de evaluare, echipa multidisciplinară a identificat problemele cu care se confruntă familiile, doleanțele acestora, dar și posibilitățile de redresare a situației actuale.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=180#sigFreeIdbfb52bf633

Cu referință la executarea punctului 7 din Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, echipa multidisciplinară raională pentru evaluarea familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă din Afganistan a purces la acțiuni concrete. Astfel, la data de 07.02.2017, au fost evaluate 5 familii din localitățile Șuri, Chetrosu, Gribova, Petreni, Cotova.

 

Ca rezultat al acestor evaluări, informațiile generale privitor la situația curentă a familiilor urmează a fi transmise Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=180#sigFreeId98dfa987e3
 

Grantul în mărime de 2,86 milioane dolari SUA, oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, pentru Proiectul “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, este destinat contribuirii la realizarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Scopul Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este de a demonstra prin activităţi pilot că, autorităţile publice locale pot aplica cu succes politicile naţionale ce promovează integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale.

 

Componentele de bază ale Proiectului au fost:  

·         Componenta 1. Planificare la nivel de raion.

·         Componenta 2. Subproiecte pilot demonstrative. 

În cadrul Componentei 1, la prima etapă de implementare a Proiectului, de către Consiliul de Supraveghere, în baza exprimărilor de interes ale raioanelor participante la concurs, au fost selectate 24 de raioane. Raioanele respective au beneficiat de asistenţă în domeniul planificării pentru susţinerea realizării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive.

 

La cea de a doua etapă, de către Consiliul de Supraveghere al Proiectului au fost selectate 20 de şcoli de circumscripţie pentru implementarea subproiectelor pilot, inclusiv și Liceul Teoretic ”M. Boiarnițchi” din or. Drochia.

 

În cadrul Componentei 2 vor fi susţinute financiar subproiectele pilot, care se vor încadra în politica guvernamentală de consolidare a şcolilor şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

 

În acest sens, astăzi, la Liceul Teoretic ”M. Boiarnițchi” a avut loc o întrunire între reprezentanții Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM), compania de proiectare și vicepreședintele raionului Drochia, dnul Igor Grozavu, reprezentanții APL I, II, reprezentanții Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, precum și administrația Liceului Teoretic ”M. Boiarnițchi”, în vederea aprobării sau modificării lucrărilor propuse în cadrul subproiectului pilot.

 

Apărarea subproiectului urmează a fi realizată la data de 10.02.2017, în mun. Chișinău, la sediul FISM-ului. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=180#sigFreeIdf4137e4526
 

În scopul executării pct. 7 din Planul de acțiuni ”Memorie. Onoare. Respect.”, aprobat prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, acțiunea căruia presupune organizarea unei evaluări a familiilor celor căzuți în lupte, precum și invalizilor de război, președintele raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru și vicepreședintele raionului Drochia, dnul Igor Grozavu, au petrecut un atelier de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale.

 

VEZI MAI MULT

 

             

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=180#sigFreeId0deaa5e3b4
 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links