Domnul Boris Golovin, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Domnul Vasile Cucu, vicedirector IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Domnul Igor Prisacaru, vicedirector Asistența Medicală Urgentă ”Nord” au efectuat, astăzi, o vizită de lucru în raionul Drochia.

Oficialii au avut o întrevedere cu Domnul Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, Doamna Elena Moraru, șeful Substației Asistența Medicală Urgentă Drochia și personalul angajat în cadrul Substației.

La întrunire au fost abordate așa subiecte ca:

  1.       Îmbunătățirea calității serviciilor medicale de urgență, prin asigurarea cu automobile (ambulanțe) moderne, dotate cu echipament necesar;
  2.               Crearea condițiilor decente de muncă pentru stafful Substației, prin construcția unui sediu nou pe teritoriul IMSP Spitalul raional Drochia ”Nicolae Testemițanu”.

Domnul Golovin și Domnul Grozavu și-au exprimat gratitudinea pentru munca și efortul depus de către personalul Substației Asistența Medicală Urgentă Drochia, calificați ca o echipă consolidată și profesionistă.

”Trebuie să purtăm grija oamenilor, punând accentul pe calitate și nu pe cantitate. Acordarea primului ajutor calificat salveaza si păstrează vieți”, a subliniat Domnul Deputat.

Delegația a vizitat, de asemenea Centrul de Sănătate Chetrosu, precum și au reflectat asupra oportunității creării punctelor medicale de urgență în raionul Drochia.

 

   

La data de 20.05.2017, în orașul Drochia a avut loc cel mai sportiv eveniment al anului ”Olympic Fest”, în scopul sărbătoririi Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice, la care au participat elevii Instituțiilor de învățământ din raionul Drochia. 

 Evenimentul a fost organizat de Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia.

 

   

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

-         contabil-șef;

-         specialist principal;

-         specialist.

Condiții obligatorii pentru participare la concurs:

-         studii superioare;

-         experiență profesională.

 

Data-limită de depunere a documentelor:

-         08.06.2017.

 

Pentru informații suplimentare, Vă puteți adresa la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Drochia, cu sediul în or. Drochia, bul. Independenței, 15, etajul III, biroul 10.

 

Tel. de contact: 0(252) 2-00-44.

La data de 19 mai, curent, Domnul Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia și Domnul Petru Ababei, șeful Secției Cultură Drochia au întâmpinat o delegație din România care făceau o excursie prin Republica Moldova. Oaspeții au fost ghidați de primarul mun.  Rădăuți, județul Suceava, însoțit de alți primari și funcționari din acelaș județ.

 

   

Astăzi, Domnul Serghei Curnic, directorul general-adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru a efectuat o vizită de lucru în raionul Drochia.

Întrevederea cu Domnul Curnic a avut loc la sediul Consiliului raional, la care au participat Domnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, Domnul Vitalie Josanu și Domnul Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, precum și specialiștii cu competențe în domeniul relațiilor funciare și cadastru.

În cadrul dialogului au fost abordate chestiuni ce țin de:

  •          Necesitatea modificării Codului Funciar al Republicii Moldova;
  •         Pașaportizarea bazinelor acvatice;
  •          Procedura de administrare a bunurilor cotei-părți valorice;
  •    Problemele cu care se confruntă în activitatea sa specialiștii responsabili de reglementarea regimului proprietății funciare din cadrul autorităților publice locale de nivelul unu;
  •          Necesitatea organizării cursurilor de instruire pentru specialiștii din domeniu;
  •          Proiectele de acte legislative și normative în domeniul relațiilor funciare și cadastru.

     

   

            

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links