Întîlnirile cu cetățenii organizate la inițiativa Consiliului raional, de comun cu Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, constituie obiectivul esențial a parteneriatului dintre cetățeni și autorități, orientate în vederea identificării și soluționării problemelor, lucru de pe urma căruia ambele părți ar avea de cîștigat. Pe parcursul acestor întrevederi se crează un dialog deschis, astfel cetățenii sunt îndemnați să semnalizeze problemele, după care se oferă și răspunsurile la întrebările adresate.
Astfel, la 06 noiembrie 2017, la întîlnirea găzduită de Casa raională de cultură din orașul Drochia, a participat: Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, administrația publică locală de nivelul doi reprezentată de: Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte a raionului Drochia, funcționarii aparatului președintelui raionului și conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate.
Problemele locuitorilor sunt diverse, iar această întîlnire publică le oferă posibilitatea să fie sesizată fiecare doleanță a cetățeanului, ca ulterior să se întreprindă măsuri de precauție.
Subiecte abordate au fost diverse, însă cele mai mari probleme par să fie legate de: reabilitarea drumurilor publice de interes local; majorarea pensiilor; relațiile Parlament – Președinte al Republicii Moldova – Guvern; reconstrucția rețelelor de apeduct și canalizare; preluarea benevolă a acțiunilor cetățenilor de către ÎM „Sudzucker Moldova” SA; prestarea serviciilor sociale; exodul populației din lipsa locurilor de muncă; mirosul neplăcut - rezultat al procesului de prelucrare a sfeclei de zahăr de către ÎM „Sudzucker Moldova” SA; demontarea unui pilon electric de pe teritoriul instituției preșcolare nr.3 din oraș; organizarea întîlnirilor de lucru cu locuitorii orașului în incinta instituției preșcolare și a gimnaziului din regiunea fabricii de zahăr.
-Moldova merge pe calea democrației și a reformelor, - a menționat deputatul. La moment statul se confruntă cu diverse provocări, în special corupţia şi vulnerabilitatea sistemului bancar. Dar guvernarea a abordat în mod curajos aceste probleme, promovând reforme politice, economice şi bancare ce întăresc statul de drept, liberalizează economia şi modernizează societatea. Pentru readucerea stabilității și prosperității s-au înregistrat progrese. Continuă reformele în domeniile: bancar, sistemului de pensii, justiției, creării ghișeului unic, combaterii fenomenelor corupției, evaziunii fiscale și economiei tenebre, reducerea numărului actelor permisive şi organelor de control, elaborarea pachetului de integritate, deblocarea fondurilor externe, introducerea unui moratoriu asupra închiderii şcolilor, - a încheiat Corneliu Padnevici.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId187ee08c72
  

Din dragoste pentru copii, dorința de a le asigura o copilărie fericită și grijă pentru a le construi un viitor frumos, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, a dat curs solicitării parvenite în cadrul tradiționalei întîlniri cu locuitorii orașului Drochia din data de 30 octombrie curent, privind amenajarea unui teren de joacă pentru copii.
Astfel, în data de 06 noiembrie, însoțit de Vasile Grădinaru, președintele raionului, Vitalie Josanu, vicepreședinte și funcționari din cadrul aparatului președintelui raionului a discutat cu locatarii blocurilor multietajate de pe strada Libertății din orașul Drochia aspectele ce țin de elaborarea unei schițe de proiect privind amenajarea unui teren de joacă și ulterior, în primavara anului 2018, efectuarea lucrărilor respective.
În cadrul întîlnirii cetăţenii interesaţi au mai solicitat implicarea deputatului în soluționarea chestiunilor care vizează: reabilitarea unei porţiuni de drum, problema cîinilor vagabonzi, construcţia ilegală a unui gard, extinderea rețelelor de iluminare stradală, amenajarea platourilor de gunoi menajer, parcarea ilegală a automobilelor, etc.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId9c6b4b405d
  

La 03 noiembrie 2017,  în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei s-a desfăsurat ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Pe ordinea de zi a ședinței au fost propuse spre examinare 15 chestiuni, care au fost audiate, analizate și dezbătute în cele mai mici detalii.
Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe: stabilirea formei de protecție, alternative familiilor, pentru copii aflați în situații de risc; oferirea suportului financiar familiilor cu copii în situații de risc; excluderea din Casa de copii de tip familial (CCTF) și plasarea în Centrul de consiliere pentru copii și familii în situație de risc; identificarea unor norme de protecție mai aproape de familiile copiilor; excluderea copiilor din Centru de tip rezidențial și plasarea lor în CCTF.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId55ddad8227
  

Conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, nr. 02/1-5-78 din 23.10.2017, la 2 noiembrie curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Drochia.
La ședință au fost prezenți 26 din cei 33 consilieri raionali, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Marin Novac, şef adjunct, Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media.
Belinschii Veaceslav, consilier PCRM, a fost ales președinte al ședinței, iar Gheoghelaș Vasile, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna. 
De pe ordinea de zi a şedinţei a fost exclusă chestiunea nr.2: „Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice „Şcoala primară Șalvirii Noi” şi concomitent, incluse suplimentar chestiunile: „Privind casarea unor bunuri proprietate publică”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de Sănătate Țarigrad”; „Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de sănătate Zgurița”.
Ședința s-a dovedit a fi una productivă, astfel consilierii și-au expus punctul de vedere asupra fiecărei întrebări, fiind analizate minuțios.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId82bc96eb3c
  

În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2017 curent s-au desfășurat lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- economico – financiare și buget;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- probleme de drept și administrație publică;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului raional Drochia din 02.11.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=20#sigFreeId6aecb88df3
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links