În Republica Moldova urmează să fie implementate 52 de proiecte noi privind modernizarea infrastructurii din localităţi şi asigurarea accesului cetăţenilor la servicii publice de calitate, inclusiv proiecte de dezvoltare a infrastructurii de afaceri. În acest sens, Cabinetul de miniştri a aprobat miercuri, 25 ianuarie, Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, ce include lista proiectelor selectate pentru finanţare din Bugetul de stat.

În total au fost selectate 52 de propuneri de proiecte noi, printre care se enumeră și proiectul depus de Consiliul raional Drochia, care prevede termoizolarea pereților, construcția acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, etc. a Centrului de Sănătate  Drochia ”Anatolie Manziuc”. Suma totală a proiectului constituie 12916,26 mii lei.

Proiectele prioritare de dezvoltare regională au fost selectate în baza unui concurs public, organizat în perioada martie-decembrie a anului trecut, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. După trei etape de evaluare, comisia interministerială și experţii internaţionali, angajaţi cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au prezentat proiectele câștigătoare pentru avizare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

La data de 25.01.2017, raionul Drochia a fost onorat cu vizita de Excelența Sa, Domnul Pascal Vagogne, Ambasadorul Franței în Republica Moldova. Scopul vizitei a fost rolul și locul studierii limbii franceze în instituțiile preuniversitare din raionul Drochia. Obiectivul major a fost identificarea căilor de a menține si a promova limba franceză în raionul Drochia. Vizita Ambasadorului a fost generată de rezultatele și performanțele obținute de elevi în cadrul concursurilor și olimpiadelor naționale și internaționale francofone.

Invitații de onoare au fost:

Jérémie PETIT – Prim Consilier, Consilier de Cooperare şi Acţiune Culturală în cadrul Ambasadei Franței 

APASĂ CONTINUARE

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=210#sigFreeId6f70570621
 

În baza deciziei nr. 1/15.1 din 26.02.2015 a Consiliului raional Drochia ”Cu privire la expunerea spre comercializare a unor active neutilizate”, se expun vînzării activele neutilizate (3 clădiri cu terenul aferent), amplasate în or. Drochia, str. Doina, 10/2, anterior aflate în folosința Secției boli contagioase a I.M.S.P. ”Spitalul raional Drochia ”Nicolae Testimițanu””. Doritorii de a procura bunurile respective, pot fi persoane fizice și juridice. Pentru informații suplimentare, persoanele cointeresate se pot adresa la numărul de telefon: 0(252)2-54-06, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Se anexează documentația tehnică:

1.     Certificatul;

2.     Planul lotului;

3.     Planul încăperilor.

   

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=210#sigFreeId12ccd097ae

Imaginile clădirilor cu terenul aferent:

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=210#sigFreeId9b31537611
 

 

 

 

 

 

 

Luni, 23.01.2017 s-a petrecut ședința ordinară de lucru a președintelui raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru și vicepreședintelui raionului, dnul Igor Grozavu cu șefii secțiilor/direcțiilor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Drochia.

În cadrul ședinței au fost abordate așa subiecte ca: succesele și reușitele secțiilor/direcțiilor, dar și provocările și problemele la care sunt supuse acestea. Fiecare conducător și-a expus opiniile, viziunile și prognosticul pentru anul 2017. Cert este că, obiectivele trasate trebuie să condiționeze o evoluție la diferite niveluri, cum ar fi:

  • ·        dezvoltarea raionului în conformitate cu cerinţele şi modelele de succes europene;  
  • ·        sprijinirea iniţiativelor privind dezvoltarea infrastructurii;
  • ·        întărirea potenţialului economic al populaţiei;
  • ·        sporirea gradului de inovaţie a raionului şi a capacităţii de reînnoire;
  • ·         încurajarea stabilirii unor parteneriate între agenţii de dezvoltare şi implicarea comunităţilor în acest proces;
  • ·        creșterea calității vieții cetățenilor, prin furnizarea serviciilor de calitate;
  • ·        soluționarea litigiilor legate de transportarea elevilor la Instituțiile de Învățămînt.

De asemenea, s-a decis de a forma un grup de lucru constituit din conducerea raionului și șefii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, pentru deplasarea în localitățile raionului, în scop de a identifica problemele cu care se confruntă cetățenii și eventualele măsuri de depășire a acestora.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=210#sigFreeId27af0141c6

 

 

La data de 20.01.2017, în incinta Consiliului raional Drochia, s-a desfășurat un seminar de instruire, petrecut de inspectorul superior al Serviciului prevenirea corupției din cadrul CNA, dna Natalia Rotaru cu funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui r. Drochia. Seminarul a fost deschis de vicepreședintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu. Scopul instruirii a rezidat în familiarizarea funcționarilor publici cu etapele evaluării integrității instituționale, conflictul de interese, testul de integritate profesională, consecințele rezultatului negativ a agentului public, dar și registrele obligatorii pe care trebuie să le dețină entitatea publică. Funcționarii au salutat inițiativa CNA-ului, care a fost considerată utilă. La finele seminarului, dnul Igor Grozavu a adus cele mai calde și sincere considerațiuni dnei Natalia Rotaru și participanților pentru implicarea activă.

 

 
View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=210#sigFreeId9f8a35897d

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links