Ziua internațională a romilor este marcată, în fiecare an, la 8 aprilie. Această zi a fost proclamată în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaționale a Romilor, desfășurat în anul 1990, la Varșovia, și amintește de data la care, în anul 1971, a avut loc, lângă Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rome, ocazie cu care a fost acreditat oficial termenul ''romi''.

Cu acest prilej, la data de 12.04.2017, reprezentanții comunității romilor au organizat o masă rotundă la care au participat Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, Veaceslav Balan – coordonatorul național, Oficiu ONU pentru drepturile omului în Moldova, Ion Duminica – doctor în științe politice, șeful Secției minorități etnice la Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Alla Marin – președintele Uniunii tinerilor romi, reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, societatea civilă, mass-media.

Obiectivul general al întrunirii a constat în consolidarea relațiilor interetnice, bazate pe drepturile omului şi sensibile la dimensiunea de gen, asistența grupurilor vulnerabile de etnie romă din zonele rurale, prin instituirea funcției de mediator comunitar, suportul autorităților centrale, raionale și locale la îmbunătățirea calității vieții a acestora.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate subiecte ce țin de succesele și provocările în implementarea politicilor pentru populația de etnie romă din Republica Moldova, dar și din raionul Drochia, eliminarea tuturor fomelor de discriminare rasială, incluziunea și (re)integrarea socială, relațiile socio-umane, Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2016-2020 și Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=215#sigFreeId9828eeee21
   

Conducerea raionului, cu participarea dlui Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la data de 11 aprilie 2017, au efectuat ședințe de lucru în deplasare în teritoriul localităților Popeștii de Jos și Popeștii de Sus.

Dnul Corneliu Padnevici a familiarizat cetățenii cu progresele înregistrate de Guvernul Filip, precum și cu obiectivele care urmează a fi realizate, în perioada următoare, în vederea atingerii dezideratului propus – asigurarea bunăstării cetățenilor. De asemenea, Dumnealui a solicitat opinia popeștenilor vis-à-vis de inițiativele legislative privind votul uninominal și ridicarea imunității deputaților.

 

Reabilitarea drumurilor locale, construcția rețelelor de apeduct și canalizare, reforma administrației publice locale, reparația sediului instituției preșcolare (Popeștii de Sus), crearea locurilor de muncă, majorarea indemnizației pentru creșterea/îngrijirea copilului, condiţiile de efectuare a examenului medical pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar angajat în instituţiile de învăţământ, au fost chestiunile cele mai abordate de către locuitorii satelor Popeștii de Jos și Popeștii de Sus.  

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=215#sigFreeId09a3e663a6
   

La data de 11.04.2017, ora 10.00, Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, implicit, președintele Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane a convocat Comisia în ședință ordinară.

Comisia respectivă este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul  combaterii traficului de fiinţe umane din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

Membrii Comisiei sunt reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate care desfășoară activități de prevenire, combatere și asistență a victimelor traficului de ființe umane.

Invitații ședinței au fost: Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia), Tatiana Carauș - șeful Serviciului asistență socială comunitară din cadrul DASPF Drochia, inclusiv, coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale raionale din cadrul Sistemului național de referire, Marin Grigoraș - directorul Centrului de consiliere pentru copii și familii în situație de risc ”Căldura casei” din or. Drochia, asistenții sociali comunitari.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

  •          modificarea componenței Comisiei;
  •          cadrul legal din domeniul traficului de ființe umane/definirea noțiunilor de bază;
  •          examinarea a 5 cazuri conexe traficului de ființe umane;
  •          diverse.

Pe marginea acestor chestiuni au luat cuvântul membrii Comisiei și persoanele invitate, care au venit cu recomandări în vederea reanimării și ameliorării activității Comisiei, dar și a activității actorilor sociali implicați în procesul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=215#sigFreeIdf5747d458c
   

La data de 10 aprilie 2017, autoritățile administrației publice locale de nivelul II și dnul Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-au deplasat în comuna Palanca pentru a consulta colectivitatea locală.

În cadrul dialogului, dnul Corneliu Padnevici a vorbit despre reformele în sistemul de pensii și în sectorul Justiției, progresul înregistrat în relațiile cu partenerii de dezvoltare, urmare a căruia au fost deblocate finanțările externe, precum și obiectivele trasate de Guvern în viitorul apropiat. De asemenea, au fost puse în discuție inițiativele legislative privind votul uninominal și ridicarea imunității deputaților.

Locuitorii comunei Palanca au abordat un șir de chestiuni, cum ar fi:

  •           reabilitarea drumurilor locale;
  •           construcția rețelei de apeduct și canalizare;
  •      edificarea unui monument în memoria celor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei (instalarea unei plăci comemorative);
  •          comasarea instituției preșcolare (Centrul comunitar) din Palanca cu școala primară din satul Șalvirii Noi;
  •          lichidarea gunoiștelor neautorizate;
  •          gestiunea ilegală a bunurilor atribuite cotei-părți valorice a cetățenilor.

La finele dezbaterilor publice, cetățenilor le-a fost acordată audiență în privat.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=215#sigFreeIdec18b8a09f
   

 

Astăzi este o zi specială pentru Dumneavoastră, Distins Domn Igor Grozavu, iar Dumneavoatră sunteți special pentru noi în fiecare zi.

Aniversarea naşterii Dumneavoastră ne oferă fericitul prilej de a Vă adresa cele mai calde şi mai sincere urări de bine, prosperitate şi belşug!

Să ne trăiţi, Domnule Vicepreşedinte, sănătate și putere de muncă, pentru că trebuie să fiţi alături de noi, cei care Vă venerăm și Vă apreciem!

Vă dorim din adâncul sufletului, ca visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să Vă însoțească pretutindeni!

La Mulţi Ani fericiţi, alături de frumoasa Dumneavoastră familie!

 

Cu cele mai înalte considerațiuni, Consiliul raional Drochia!

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links