-         Persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

-         Consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti, raionale; 

-         Conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora; 

-         Funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

sunt rugaţi să expedieze DECLARAŢIA DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 24 martie 2017, precum şi să o prezinte pe suport de hârtie la Consiliul raional Drochia, cu sediul în or. Drochia, bul. Independenţei, 15, etajul II, biroul 202, dnei Oxana Grigoriţa – secretar al Consiliului raional Drochia.

DECLARAŢIA se depune în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Anexa nr. 1

Pentru detalii accesaţi pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.

Astăzi, la ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia a avut loc ședința Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia, cu participarea dlui Igor Grozavu – vicepreședintele raionului Drochia, primarilor, reprezentanților instituțiilor medico-sanitare, inclusiv private, de învățământ, situații de urgență, secției situații excepționale și reprezentantul sindicatului sănătate.

 

Scopul ședinței a rezidat în familiarizarea participanților cu:

1.   Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care prevede cadrul legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

 

1.     Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” care  stipulează Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale, Normele sanitare privind calitatea apei potabile, Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale, Regulamentul cu privire la modul de marcare cu „Marca comercială de stat” a apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, Formularul pentru prezentarea informaţiei privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate produse sau importate.

 

Ședința a fost prezidată de dnul Mihail Bursacovschi – medic în cadrul Centrului de Sănătate Publică, secretar al Consiliului de Sănătate Publică teritorial Drochia.

 

Informațiile referitoare la actele normative mai sus nominalizate au fost raportate de dnul Trofim Brinișter – șef Secție în cadrul Centrului de Sănătate Publică.

 

Dnul Igor Grozavu a expus concis impactul apei potabile asupra sănătății cetățenilor și efectele poluării acesteia.

 

Citat:

”Existenţa vieţii este strâns legată de apă care, datorită însuşirilor sale fizice şi chimice, reprezintă un element de prim ordin în desfăşurarea multor procese biochimice, fiziologice şi ecologice esenţiale. Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate constituie una dintre preocupările primordiale ale autorității publice locale de nivelul II. Apa potabilă este necesară pentru activitatea vitală a populaţiei şi calitatea ei influenţează sănătatea omului şi a animalelor, provocând adeseori diferite maladii, în cazul poluării. De aceea, este strict necesar ca autoritățile publice locale de nivelul I și II să-și unească eforturile și să înlăture factorii care împiedică asigurarea cetățenilor cu apă potabilă sănătoasă și de calitate!”

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=250#sigFreeIdd07f8807a1
       

Ziua de 2 martie este consemnată ca zi de comemorare a victimelor căzute în conflictul armat pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Anul acesta, se aniversează 25 de ani de la începutul acțiunilor de luptă  pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova. Anume veteranii acestui oribil război au fost cei care au ripostat atacurilor separatiştilor din stânga Nistrului. Reveniţi la baştină, o parte din ei şi-au dedicat cei mai frumoşi ani ai vieţii activităţii în cadrul organelor afacerilor interne, demonstrând un înalt grad de responsabilitate, patriotism, profesionalism şi atitudine conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu.

 

Dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia, dna Oxana Grigoriță – secretarul Consiliului raional Drochia, dna Nina Cereteu – primarul de Drochia, reprezentanții autorităţilor publice locale de nivelul I și II, combatanţii, rudele, prietenii persoanelor care şi-au jertfit viaţa în numele edificării unui stat integru şi democratic s-au adunat, astăzi, pentru a le onora memoria.

 

Mitingul a demarat cu un marș de comemorare la Monumentul polițiștilor căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, apoi la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt unde au fost depuse flori și a continuat la Monumentul eroilor căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. 

 

Dnul Igor Grozavu, dna Nina Cereteu, dnul Cotenco Constantin – președintele Uniunii veteranilor organelor afacerilor interne a raionului Drochia, dnul Anatolie Bugaipreședintele Uniunii veteranilor conflictului din Transnistria, combatanții şi-au exprimat recunoştinţa pentru sacrificiul, curajul, eroismul, devotamentul şi bărbăţia manifestată pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să aibă un cer senin deasupra capului.

 

Discursul dlui Igor Grozavu a fost urmat de un minut de reculegere și salve de puști.

 

Veteranilor le-au fost decernate distincții de stat.

 

Au prezentat omagiu și elevii Liceului Teoretic ”B. P. Hașdeu” din or. Drochia, printr-un recital de poezii și melodii dedicate aniversării de astăzi.

 

După cuvântările oficialilor a urmat slujba de pomenire și depunerile de flori.

 

Mitingul de comemorare a luat sfârșit cu o masă de pomenire.

 

Moderatoarea evenimentului – dna Cristina Țurcanu, specialist în domeniul turism, patrimoniu și muzee, Secția Cultură Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=250#sigFreeId20898c4a57
       

”O minte sănătoasă într-un corp sănătos” este devizul echipei Secției administrativ - militare Drochia cu care se mândrește un raion întreg.

Anul acesta este al treilea an consecutiv când Cupa Eroilor este câștigată de fotbaliștii din Drochia în cadrul Concursului republican militar-sportiv patriotic „Cupa Eroilor 1991-1992”.

Turneul a avut loc la data de 25.02.2017, la Complexul sportiv Moldova, în mun. Bălți. La concursul de minifotbal au participat 22 de echipe din Republica Moldova de recruți.

Echipa Drochiei, pe parcursul său victorios a câștigat cinci jocuri.

Drochia – Șoldănești 5:2

Drochia – Soroca 3:1

Drochia – Chișinău 0:0 și 3-2 după penalti

Drochia – Orhei 2:0

În finală, a fost învinsă echipa municipiului Bălți cu scorul 5:1 

 

Numele învingătorilor:

Spataru Alexandru, Maxim Alexandru, Mișcișin Nicolai, Porcescu Mihai, Vieru Petru, Conea Valeriu, Dorogan Iurie, Bazic Mihai, Mocan Teodor, Caraion Dumitru, Polivaniuc Ion, Posmag Maxim, Roșu Teodor.

Igor Grozavu și Vitalie Josanu - vicepreședinții raionului Drochia au apreciat înalt meritele fotbaliștilor drochieni, urându-le realizări fructuoase în continuare.

 Comandantul interimar, Centrul militar teritorial Soroca, locotenent - colonel – Sergiu Chistrea a transmis Cupa Eroilor muzeului din cadrul Secției administrativ - militare Drochia, unde se păstrează Cupele anterior câștigate.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=250#sigFreeId54982a9d24
    

       În vederea inițierii implementării proiectului „Renovarea Centrului de sănătate Drochia “Anatolie Manziuc” prin eficientizare energetică”, membrii Comisiei de monitorizare a noilor proiecte de dezvoltare regională au efectuat astăzi o vizită de lucru la Consiliul raional Drochia și IMSP CS Drochia.

Șeful Serviciului managementul proiectelor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) - Victor Caun, directorul ADR Nord - Ion Bodrug, șeful Secției managementul proiectelor - Constantin Bândiu, specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Nord Alexandru Goreacioc s-au întâlnit cu vicepreședintele raionului Drochia – Vitalie Josanu, șeful Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri - Marin Trifailo, specialistul principal, Direcția economie, reforme și atragerea investițiilor – Ruslan Babin, șeful IMSP CS Drochia – Emilia Lopatenco pentru a estima nivelul de pregătire al proiectului.

 Prin implementarea acestui proiect se urmărește îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate, prin eficientizarea energetică a clădirii Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc”.

În proiect se vor efectua lucrări generale de construcție a acoperișului la blocul A și B, termoizolarea pereților și a acoperișului la blocurile A, B și C, înlocuirea ușilor și ferestrelor exterioare.

Ion Bodrug a relatat condițiile de contribuire și cofinanțare conexe proiectului vizat: ”Cheltuielile suplimentare (neplanificate în cadrul proiectului) vor fi asigurate de Consiliul raional Drochia, în baza unei decizii”.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliul orăşenesc Drochia, Consiliul comunal Cotova, Consiliul sătesc Chetrosu, Consiliul sătesc Mîndîc, Consiliul sătesc Antoneuca, Consiliul sătesc Miciurin, Consiliul comunal Fîntîniţa, Consiliul sătesc Ţarigrad şi Consiliul comunal Pervomaiscoe.

     Valoarea totală a proiectului este de 12.916.262 lei, dintre care 150.000 lei reprezintă contribuția Consiliului raional Drochia. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 4.000.000 lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2017. Proiectul va fi implementat în decurs de 18 luni.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=250#sigFreeIdedd3fd7c3d
       

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links