La data de 04 februarie 2016 Consiliul raional a fost convocat ședință ordinară. Din totalul celor 33 de consilieri aleși au fost prezenți 30. Ședința a fost prezidată de către consilierul Lupașcu Alexandru.

În cadrul ședinței printre chestiunile abordate a fost și cele ce țin de rapoartele de activitate ale Inspectoratului de Poliție Drochia, cu privire la combaterea criminalității, menţinerea ordinii publice, asigurarea şi apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului Drochia și al Serviciului de asistență psihopedagogică a Direcției învățămînt, tineret și sport, pe perioada 2013-2015.

     

                                         

Totodată în cadrul ședinței cu votul majorității consilierilor prezenți, D-nul Ion Recean a fost numit pe bază de concursîn funcţia publică de conducere, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional.

 Ghidul  serviciilor  prestate  la  nivel  local  reprezintă  o  cartografiere  a  serviciilor  disponibile  la nivel  local,  în  domeniile  asistenței  și  protecției  sociale,  angajării  în  câmpul  muncii, antreprenoriat, agricultură  -  cât și a serviciilor funciare și cadastrale.                                                  

INTRODUCERE / GHIDUL SERVICIILOR INFOGRAFIC

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links