În scopul consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi şi cele de nivelul unu, întru rezolvarea problemelor de interes comun şi ţinând cont de principiile autonomiei, legalităţii şi transparenţei, cu participarea dlui Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conducerea raionului Drochia în componenţa:

 

1.     Vasile Grădinaru – preşedintele raionului Drochia;

2.     Vitalie Josanu – vicepreşedintele raionului Drochia;

3.     Viorel Chirca – auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului Drochia;

4.      Ludmila Ungureanu – şeful Secţiei administraţie publică în cadrul aparatului preşedintelui raionului Drochia;

5.     Tudor Golban – şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Drochia;

6.      Ion Recean – şeful Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia;

7.      Emilia Lopatenco – şeful IMSP Centrul de Sănătate ”Anatolie Manziuc”;

 

au efectuat, la data de 13.02.2017, o vizită de lucru în satul Moara de Piatră, raionul Drochia.

 

Activitatea s-a petrecut în incinta primăriei Moară de Piatră, la care au participat Valentina Bejenaru, primarul satului, personalul primăriei, reprezentanţii instituţiilor publice din Moară de Piatră şi locuitorii satului.

 

Obiectivele trasate pentru această vizită au rezidat în:

  •     cunoaşterea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii din teritoriul unităţii administrativ – teritoriale de nivelul unu;
  •              acordarea sprijinului şi asistenţei organizatorice şi metodologice personalului primariei;
  •              coordonarea activităţii Consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional;
  •              consolidarea legăturilor cu populaţia, atragerea cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.

 

Locuitorii satului au relatat preocupările şi îngrijorările personale, precum şi problemele cu care se confruntă la nivel de localitate.

 

Reieşind din specificul subiectelor abordate, participanţii au formulat recomandări şi sugestii, în dependenţă de domeniul în care activează şi în limita competenţelor sale.

 

 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Drochia (DASPF Drochia) este principalul furnizor de servicii sociale la nivel de raion. DASPF Drochia, aflată în subordinea Consiliului raional Drochia este instituţia care asigură aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul: protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor, precum şi a altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc. Totodată, DASPF Drochia îşi desfăşoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populaţiei, stabilite prin Strategiile propuse de Direcţie şi aprobate de către Consiliul raional Drochia, iar specialiştii Direcţiei asigură implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigentele impuse de standardele de asistenţă socială.

Citește mai mult

 

 

  

 În prima jumătate a zilei de 9 februarie a anului curent, orele 10.00 – 12.00, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
La ședință au fost prezenți 7 membri ai Comisiei din cei 9 (2 absențe motivate), ședința fiind deliberativă.
Invitați:
Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Adriana Grozavu - specialistul principal în protecția drepturilor copilului din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;
Managerii de caz/asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinții – educatori din Casele de copii de tip familial.

Citește mai departe

 

 

Evaluarea familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă din Afganistan continuă.

 

Astăzi, în frunte cu dnul Sergiu Chistrea, locotenent - colonel, comandant interimar Centrul militar teritorial Soroca, au fost vizitate trei familii din orașul Drochia. Spre regret, un participant a fost absent de la domiciliu, al doilea s-a stabilit cu traiul în Federația Rusă, evaluarea fiind efectuată doar la unul singur.

  

Pe parcursul a două zile de evaluare, echipa multidisciplinară a identificat problemele cu care se confruntă familiile, doleanțele acestora, dar și posibilitățile de redresare a situației actuale.

 

Cu referință la executarea punctului 7 din Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, echipa multidisciplinară raională pentru evaluarea familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiilor participanților decedați în acțiunile de luptă din Afganistan a purces la acțiuni concrete. Astfel, la data de 07.02.2017, au fost evaluate 5 familii din localitățile Șuri, Chetrosu, Gribova, Petreni, Cotova.

 

Ca rezultat al acestor evaluări, informațiile generale privitor la situația curentă a familiilor urmează a fi transmise Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

 

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links