Grantul în mărime de 2,86 milioane dolari SUA, oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, pentru Proiectul “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, este destinat contribuirii la realizarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Scopul Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este de a demonstra prin activităţi pilot că, autorităţile publice locale pot aplica cu succes politicile naţionale ce promovează integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale.

 

Componentele de bază ale Proiectului au fost:  

·         Componenta 1. Planificare la nivel de raion.

·         Componenta 2. Subproiecte pilot demonstrative. 

În cadrul Componentei 1, la prima etapă de implementare a Proiectului, de către Consiliul de Supraveghere, în baza exprimărilor de interes ale raioanelor participante la concurs, au fost selectate 24 de raioane. Raioanele respective au beneficiat de asistenţă în domeniul planificării pentru susţinerea realizării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive.

 

La cea de a doua etapă, de către Consiliul de Supraveghere al Proiectului au fost selectate 20 de şcoli de circumscripţie pentru implementarea subproiectelor pilot, inclusiv și Liceul Teoretic ”M. Boiarnițchi” din or. Drochia.

 

În cadrul Componentei 2 vor fi susţinute financiar subproiectele pilot, care se vor încadra în politica guvernamentală de consolidare a şcolilor şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

 

În acest sens, astăzi, la Liceul Teoretic ”M. Boiarnițchi” a avut loc o întrunire între reprezentanții Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM), compania de proiectare și vicepreședintele raionului Drochia, dnul Igor Grozavu, reprezentanții APL I, II, reprezentanții Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, precum și administrația Liceului Teoretic ”M. Boiarnițchi”, în vederea aprobării sau modificării lucrărilor propuse în cadrul subproiectului pilot.

 

Apărarea subproiectului urmează a fi realizată la data de 10.02.2017, în mun. Chișinău, la sediul FISM-ului. 

 

 

În scopul executării pct. 7 din Planul de acțiuni ”Memorie. Onoare. Respect.”, aprobat prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, acțiunea căruia presupune organizarea unei evaluări a familiilor celor căzuți în lupte, precum și invalizilor de război, președintele raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru și vicepreședintele raionului Drochia, dnul Igor Grozavu, au petrecut un atelier de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale.

 

VEZI MAI MULT

 

             

 

Centrul de Sănătate Drochia “Anatolie Manziuc” anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

 

Nr.

Denumirea funcției pentru concurs

Nr. de

unități

vacante

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs

1

Medic fizioterapeut CS Drochia

1

18.02.2017

2

Medic pediatru CS Drochia

1

18.02.2017

3

A/medical Centrul Comunitar Sănătate Mintală

1

18.02.2017

4

Asistent medical imagist sonograf

0,5

18.02.2017

 

        

 

 

 

 

 

 

 

VEZI MAI MULT

 

În scopul promovării oportunităţilor de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), informează populaţia raionului Drochia, privitor la oportunităţile de iniţiere, dezvoltare, finanţare şi promovare a unei afaceri cu ajutorul programelor de suport antreprenorial implementate de ODIMM.

Programele de suport în afaceri, implementate de ODIMM sunt:

·        Programul naţional de Abilitate Economică a Tinerilor (PNAET);

·        Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie (PARE 1+1);

·        Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA);

·        Fondul de Garantare a Creditelor (FGC);

·        Programul - pilot “Femei în Afaceri”;

·        Programul de subvenţionare a participării agenţilor economici la târguri şi expoziţii.

 

Persoanele interesate pot apela la nr. de tel.: 0 (22) 22-53-84; C. Zelinschi.

La data de 02.02.2017, ora: 10.00, Consiliul raional Drochia s-a convocat în ședință extraordinară.

 

Prezenți la ședință:

Dnul Vasile Grădinaru - Președintele raionului Drochia;

Dna Oxana Grigoriță - Secretarul Consiliului raional Drochia;

Serviciile desconcentrate;

Societatea civilă;

Mass-media.

 

 Din 33 de consilieri, la ședință au fost prezenți 31, 2 fiind absenți motivat.

 

Citește mai departe 

  

 

 

 

 

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links