Astăzi, la ora: 10.00, a fost convocată ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme sociale și, ulterior, la ora 12.00, ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme de drept și administrație publică.

Membrii prezenți la ședință din componența Comisiei consultative de specialitate pentru probleme sociale:

1. Mariana Bruma – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

2.Violeta Roșca – consilier neafiliat PL;

3.Ion Babără – fracțiunea PDM;

4.Sergiu Bejan – consilier neafiliat;

5. Nicolae Morari – fracțiunea PDM;

6. Ghenadie Gorbatiuc - fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

7. Svetlana Malearciuc - fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

8. Ghenadie Morcov – fracțiunea PCRM”.

APASĂ CONTINUARE

 

 

                                                                                                                  

Luînd în considerare importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale, Consiliul raional Drochia, transmite tuturor lucrătorilor din administrația publică locală cordiale felicitări cu prilejul acestei sărbători.

Să aveţi parte de sănătate, succes în activitatea de zi cu zi, bunăstare și, nu în ultimul rând, recunoștință din partea cetățenilor pentru eforturile depuse ca să aduceţi prosperitatea în localitățile Dumneavoastră.

La Mulţi Ani!

Astăzi, la ora: 10.00, Comisia consultativă de specialitate pentru activități economico-financiare și buget s-a întrunit în ședință de lucru, în sala mică de ședințe a Consiliului raional Drochia. Ședința a fost declarată deliberativă, la ea fiind prezenți 6 consilieri din 9, după cum urmează:

1. Grigore Lupașcu – consilier neafiliat;

2. Angela Croitor – consilier neafiliat;

3. Valeriu Cereteu – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”;

4. Gheorghe Climauțan – fracțiunea PDM;

5. Ion Dascăl – fracțiunea PDM;

6. Artur Roșca – fracțiunea PP ”Partidul Nostru”.

 

APASA CONTINUARE

      

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Având în vedere rolul Procuraturii în asigurarea executării exacte şi uniforme a legilor, aportul la apărarea ordinii legale, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Consiliul raional Drochia are deosebita onoare să adreseze Procuraturii raionului Drochia calde felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii.

Sunteţi cei ai căror inimă bate în ritmul simţului şi al cugetului pentru dreptate şi adevăr, cei care sunt receptivi la durerile şi necazurile altora, cei care se bucură de realizările comune şi storc din cuvânt argumentul, aşa încît să triumfe adevărul judiciar.

Aveţi toată stima şi gratitudinea noastră pentru ceea ce faceţi.

Vă urăm sănătate, răbdare, tenacitate şi ascensiune în performanţe!

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links