La data de 20.01.2017, în incinta Consiliului raional Drochia, s-a desfășurat un seminar de instruire, petrecut de inspectorul superior al Serviciului prevenirea corupției din cadrul CNA, dna Natalia Rotaru cu funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui r. Drochia. Seminarul a fost deschis de vicepreședintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu. Scopul instruirii a rezidat în familiarizarea funcționarilor publici cu etapele evaluării integrității instituționale, conflictul de interese, testul de integritate profesională, consecințele rezultatului negativ a agentului public, dar și registrele obligatorii pe care trebuie să le dețină entitatea publică. Funcționarii au salutat inițiativa CNA-ului, care a fost considerată utilă. La finele seminarului, dnul Igor Grozavu a adus cele mai calde și sincere considerațiuni dnei Natalia Rotaru și participanților pentru implicarea activă.

 

 

FESTIVALUL ONG MARTIE 2017

În perioada februarie - martie 2017, Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” va desfășura concursul național de selectare a participanților la Festivalul adresat ONG-urilor din Republica Moldova, activitate din cadrul proiectului "Cooperarea între societatea civilă moldo-estoniană în promovarea bunei guvernanțe", implementat de Asociaţia pentru Studii Sociale Aplicate „ASSTREIA” în parteneriat cu Rețeaua organizațiilor nonprofit din Estonia „NENO”, cu suportul Ambasadei Estoniei la Chișinău și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.

APASĂ CONTINUARE

 

 

La data de 17 ianuarie 2017, în r. Drochia, într-o vizită de lucru a fost reprezentantul Guvernului, dnul Ion Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor. 

La întîlnire au fost prezenți: șeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Vladimir Ceban, președintele r. Drochia,  Vasile Grădinaru, vicepreședintele r. Drochia, Igor Grozavu, serviciile desconcentrate din teritoriu și autoritățile administrației publice locale de nivelul I. La ședință au fost abordate mai multe subiecte ce țin de utilizarea construcțiilor neautorizate.

 

Consiliul raional Drochia la 13 ianuarie 2017 a întîmpinat cu drag o delegație din județul Botoșani, România, în frunte cu Preşedintele Consiliului judeţean, Domnul Costică Macaleţ, împreună cu Florin Egner, Directorul Zonei Metropolitane Botoşani, Aurel Melniciuc, Directorul Muzeului Judeţean Botoşani, Dănuţ Huţu, Director al Direcţiei Cultură Botoşani, Gheorghe Ciobanu, expert în proiecte, ş.a.

Scopul întîlnirii ambelor părți a fost semnarea unui Acord de Parteneriat între raionul Drochia și județul Botoşani.

Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vladimir Ceban, Şef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, împreună cu Igor Grozavu, vicepreședintele raionului, Oxana Grigoriță, secretarul Consiliului raional, Petru Ababei, șeful Secției cultură Drochia, șefii direcțiilor şi secţiilor, specialiști din Aparatul președintelui, , au întîlnit oaspeții și au mers împreună să depună flori  la monumentul poetului Mihai Eminescu.

          Apoi la Biblioteca Publică „Iulian Filip” a fost semnat Acordul ce prevede un parteneriat în toate domeniile în special în dezvoltarea regională şi atragerea investiţiilor capitale. 

 

Proiect finanţat de                                       Uniunea Europeană 

Pentru a construi o staţie de epurare în or. Drochia şi a repara staţia de epurare din or. Cernăuţi din Ucraina a fost elaborat Proiectul "Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia", Proiectul a fost depus pentru finanţare la Programul Operaţional Comun “România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat.

 În Proiect participă un Aplicant - Consiliul orăşenesc Cernăuţi (Ucraina) şi trei Parteneri: Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din or. Cernăuţi (Ucraina); Consiliul Judeţean Suceava (România) şi Consiliul raional Drochia (Republica Moldova).

 Consiliul raional Drochia a acceptat implementarea proiectului conform Deciziei nr. 4/1 din 23 septembrie 2013 cu privire la participarea raionului Drochia în Proiectul MIS-ETC 1535.

      Reieşind din informaţiile privind instalaţiile de epurare din or. Drochia, în proiect a fost propusă construcţia unei noi staţii de epurare moderne cu aplicarea tehnologiei de epurare biologică a apei cu o capacitate de 400 m3/zi. În procesul utilizării construcţiilor existente capacitatea staţiei de epurare poate fi mărită, în concordanţă cu volumul finanţării obiectivului.

     La 18.12.2013 a fost semnat Contractul de grant nr. 96189, pentru finanţarea Proiectului între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România (în calitate de Autoritate Comună de Management al POC „Ro-Ua-Md 2007-2013”) şi Consiliul orăşenesc Cernăuţi, Ucraina (în calitate de Aplicant al Proiectului), cu participarea Consiliului raional Drochia (în calitate de Partener 3). Implementarea proiectului s-a început la 19.12.2013 şi trebuia să dureze 22 luni, dar a fost extinsă de cîteva ori pînă la 31.12.2016.

     În urma negocierilor dintre Autoritatea Comună de Management şi Aplicantul proiectului s-a convenit ca bugetul Proiectului (inclusiv contribuţia) să fie în felul următor:

Bugetul total al Proiectului MIS-ETC 1535                                        1 159 190 €  
Inclusiv:  
Suma totală a contribuţiei 116 150 €  (10,2%)
Suma totală destinată Partenerilor din Ucraina si România     750 870 €
Suma totală din Proiect destinată pentru Consiliul raional Drochia    434 470 €
Grant (bani nerambursabili)       379 320 €  (32,72%)
Contribuţia CR Drochia        55 150 €   (4,76%)

       

          După efectuarea licitaţiei publice deschise locale din 15 aprilie 2015 pentru realizarea lucrărilor de construcţie a staţiei de epurare a apeloz uzate în or.Drochia cu capacitatea de 400m3/zi este necesară o sumă în valoare de 12,5mln lei.

Conform bugetului proiectului suma planificată pentru efectuarea lucrărilor este 359,4 mii Euro ( 7,5mln MDL).

Pentru implementarea cu succes a proiectului de la Fondul Ecologic Naţional (FEN) a fost solicitată o cofinanţare suplimentară necesară în valoare de aproximativ 5 mln lei care a fost obţinută în 3 etape în anii 2015-2016.

Receptia lucrarilor de constructie a staţiei de epurare a apelor uzate din or. Drochia a avut loc în perioada 9-23 decembrie 2016. Recepţia finală a lucrărilor va avea loc în viitorul apropiat.

 Consiliul raional Drochia împreună cu Asociaţia Obştească „Centrul de resurse pentru educaţie şi dezvoltare a organizat conform Proiectului transfrontalier “Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistruprin îmbunătăţirea sistemelor deepurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia, cod MIS-ETC 1535, mai multe activităţi cum ar fi: Audierea publică privind sectorul de canalizare din or. Drochia, Săptămîna utilizării raţionale a apei şi campania mass-media.

În cadrul „săptămînii utilizării raţionale a apei au fost distribuite broşuri informative, prezentând informaţii cu privire la diferite aspecte legate de canalizare şi epurare a apelor uzate în regiune, utilizare raţională a apei. În aceste activităţi au fost implicaţi mai mult de 900 elevi. A fost organizat concursul de desene ecologice şi mini proiecte de ameliorare a mediului cu participarea elevilor din toate instituţiile de învăţământ general din oraş. 

Obiectivul general al acestui concurs fiind - sporirea gradului de conştientizare a tinerei generaţii privind aspectele ce ţin depoluarea şi protecţia apei din regiune.

În rezultatul participării la concursul ecologic elevii au reuşit sa-şi dezvolte  abilităţi de a aborda în mod creativ şi interactivsoluţionarea problemelor ecologice în regiune şi din ţară; să înţeleagă necesitatea formării unei atitudini corecte şi responsabile faţă de resursele noastre de apă, şi dezvoltarea unei culturi ecologice pentru stoparea procesului de degradare şi poluare a apei.

 Un juriu profesionist, analizînd lucrările propuse pentru concurs a făcut totalurile, identificând elevicu aptitudini deosebite şi atitudine pozitivă faţă de mediul din Republica Moldova:

Clasele primare (concurs de desene)

Premiul I - Rîmiş Amilina, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul II - Ceban Natalia, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. III

Premiul II - Luncari Sergiu, LT „Ştefan cel Mare”, cl. IV

Premiul III – Nanu Alexandru, LT "Boiarniţchi", cl. IV

Premiul III - Puşcov Egor, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. III

Premiul III - Tetco Xenia, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. III

Clasele gimnaziale (concurs de desene)

Premiul I - Hapun LiviaGimnaziul nr. 2

Premiul II - Budurin Anastasia, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. VI

Premiul II - Cistacov Oxana, LT „Ştefan cel Mare”

Premiul III – Palamari Anghelina, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. IX

Premiul III - Ceban Liliana, LT „Mihai Eminescu”, cl. VII

Premiul III - Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

Clasele liceale (concurs mini proiecte)

Premiul I - Mereniuc Alexandru, LT „Ştefan cel Mare”, cl. X

Premiul I - Şevciuc Tudor, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Premiul II - Melniciuc Nichita, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XII

Premiul II - Darii Valeria, LT „B.P.-Hasdeu”, cl. XI

Premiul III – Cuţcaia Ecaterina, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. XI

Premiul III - Nanu Anastasia, LT "Boiarniţchi", nr.3, cl. XI

Premiul III - Şarban Olga, LT „Mihai Eminescu”, cl. VI

Menţiune - Balan Victoria, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

Menţiune - Preguza Diana, LT „Ştefan cel Mare”, cl. XI

 

  Felicitări învingătorilor!

 

 

CONSILIUL ORĂŞENESC CERNĂUŢI

 CENTRUL BUCOVINEAN PENTRU  DEZVOLTARE ŞI RECONSTRUCŢIE

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA  

CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

 

 

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links