Președintele raionului Drochia, Vasile GRĂDINARU, a salutat prezența șefului adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Dnul Gheorghe CAVCALIUC, a șefului Secției prevenire a DGSP a IGP, Dnul Dorel NISTOR, a șefului Inspectoratului de Poliție Drochia Maxim BERNIC, cît și autoritățile publice locale și șefii serviciilor desconcentrate.

Șeful adjunct al IGP, Gheorghe CAVCALIUC, a menţionat importanţa unui dialog deschis, corect și sincer, în vederea conlucrării eficiente cu primarii autorităților publice locale, subliniind importanța parteneriatului dintre poliție și societate.

De asemenea participanții au fost informați despre implementarea proiectului „Supraveghere de Vecinătate” care este bazat pe solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate.

Totodată în cadrul ședinței a fost prezentată raportul privind situația criminogenă din raionul Drochia, activitățile de prevenire și reducere a riscurilor de victimizare a cetățenilor de către șeful IP Drochia Maxim BERNIC.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=300#sigFreeIdcccff3611d

La data de 3 martie 2016, Consiliul raional Drochia a găzduit întîlnirea de lucru, care a reunit:- Preşedintele raionului Drochia, dl Vasile GRĂDINARU;- Vicepreşedintele raionului Drochia, dl Igor GROZAVU;- reprezentanţii „Asociaţiei EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU” (Iaşi, România): dnii Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, Director executiv; Gheorghe FRUNZĂ, Manager logistică şi dna Dr. Maria-Simona CUCIUREANU, Asistent Manager (www.euroregiune.org);- funcţionari publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional;- primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu din raion;- reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.În cadrul evenimentului, dl Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, a informat despre activitatea Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, înfiinţată în anul 2005 la Iaşi, România; perspectivele şi proiectele de cooperare transfrontalieră pentru anii 2014-2020; Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2010.Preşedintele raionului Drochia, Dl Vasile GRĂDINARU, a accentuat importanţa asocierii, stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de cooperare între colectivităţile şi autorităţile locale din raionul Drochia (Republica Moldova) şi cele din România, în domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecţia mediului, turism, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale şi pînă la educaţie, societate informaţională şi cultură, în vederea realizării unor lucrări şi servicii de interes public.Menţionăm că, raionul Drochia, în anul 2013, potrivit deciziei Consiliului raional Drochia, nr.6/9 din 12 decembrie, a aderat la „Asociaţia EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU ”, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia prin prisma facilitării procesului de cooperare transfrontalieră în cadrul asocierii cu unităţile administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=300#sigFreeId7ea8436707

Președintele raionului Domnul Vasile GRĂDINARU, în discursul său a menționat: „La aceste acţiuni militare, alături de forţele noastre de ordine au participat sute de drochieni mulţi din ei tineri, voluntari fără experienţă, care şi-au jertfit viaţa, sănătatea şi au rămas invalizi. În memoria generaţiilor, ca model de comportament al unor adevăraţi patrioţi, vor rămîne cei 6 eroi ai raionului Drochia: militarii - Dinu Roman, Viorel Ciobanu, Aurel-Victor Coţofană şi poliţiştii – Vladimir Boiarniţchi, Vasile Gangal, Boris Coşciuc, care au înscris o filă aparte în istoria statului nostru, dîndu-şi viaţa pe cîmpul de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate, apărarea ţării şi întregirea neamului.  Grija şi atenţia faţă de combatanţi, părinţi, soţii şi copii ce şi-au pierdut feciori, soţi şi taţi precum şi omagiul adus eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă constituie o datorie sfîntă a statului, a autorităţilor administraţiei publice locale de ambele nivele, a fiecăruia dintre noi. Dorim ca patriotismul şi eroismul acestor luptători pentru integritatea ţării să ne însufleţească zi de zi întru binele poporului, iar evenimentele tragice din primăvara anului 1992 să nu se repete niciodată”

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=300#sigFreeId7f35e8f779

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links