La data de 04 februarie 2016 Consiliul raional a fost convocat ședință ordinară. Din totalul celor 33 de consilieri aleși au fost prezenți 30. Ședința a fost prezidată de către consilierul Lupașcu Alexandru.

În cadrul ședinței printre chestiunile abordate a fost și cele ce țin de rapoartele de activitate ale Inspectoratului de Poliție Drochia, cu privire la combaterea criminalității, menţinerea ordinii publice, asigurarea şi apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului Drochia și al Serviciului de asistență psihopedagogică a Direcției învățămînt, tineret și sport, pe perioada 2013-2015.

     

                                         

Totodată în cadrul ședinței cu votul majorității consilierilor prezenți, D-nul Ion Recean a fost numit pe bază de concursîn funcţia publică de conducere, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional.

 Ghidul  serviciilor  prestate  la  nivel  local  reprezintă  o  cartografiere  a  serviciilor  disponibile  la nivel  local,  în  domeniile  asistenței  și  protecției  sociale,  angajării  în  câmpul  muncii, antreprenoriat, agricultură  -  cât și a serviciilor funciare și cadastrale.                                                  

INTRODUCERE / GHIDUL SERVICIILOR INFOGRAFIC

La data de 15.01.2016 în sala de ședință a Consiliului Raional Drochia s-a desfășurat ședința de grup mare în cadrul căreia au participat: Șeful DASPF – dl Golban Tudor, specialiștii principali din cadrul DASPF Drochia și 35 de asistenți sociali comunitari.

În cadrul ședinței au fost abordate problemele stringente cu care se confruntă asistenții sociali comunitari în procesul de desfășurare a activitații acestora, și totodată s-a axat atenția asupra obiectivelor de lucru propuse pentru anul de activitate 2016.

La fel specialiștii DASPF Drochia au adus la cunoștință la rîndul său aspecte privind:

- colaborarea intersectorială în domeniul medico-social privind măsurile întreprinse în vederea prevenirii și reducerii mortalității la domiciliu a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani din familie în situație de risc;

- modul de distribuire a mijloacelor fondurilor de susținere socială a populației în cadrul realizării programelor cu destinație specială;

cu privire la actualizarea listelor, acumularea şi perfectarea actelor necesare pentru stabilirea compensaţiei pentru deservirea cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor;

- despre ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului - ”Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008”, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008.

 

Ziua de 15 ianuarie, ziua lui Mihai Eminescu, a fost legiferată drept zi a Culturii Naționale.

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links