La data de 19 aprilie 2016, Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de stat a organizat o  ședință comună a serviciilor publice desconcentrate și a autorităților publice locale  din raionul Drochia

În ordinea de zi a ședinței a fost abordate următoarele chestiuni:

-Organizarea interviențiilor în cazurilr excepționale în localitate;

-Situația epizootică în raionul Drochia și măsurile de prevenire a epizootiilor;

-Campania de solubrizare;

-Acțiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul încorporării și mobilizării;

-Prezentarea dărilor de seamă statistice.

Raportori a acestor chestiuni au fost: Haralampie Roșca - Inspecția Ecologică Drochia; Dina Sandiuc -Direcția pentru Statistică Drochia; Alexandru Irodoi- Secția Situații Excepționale Drochia; Sergiu Chistrea - Secția Administrativ Militară Drochia; Vasile Gajiu - Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.

La ședință au participat, Președintele raionului Drochia, dnul Vasile Grădinaru, șeful Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de stat, dnul Boris Andonii, , șeful adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de stat, dnul Igor Grosu.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=315#sigFreeId8449467418

 Totodată,la această ședință vizita de lucru a șefei Direcţiei relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor- Ludmila BURLACA, înscrisă în planul de agendă al deplasărilor membrilor Guvernului în teritoriu, a fost o oportunitate pentru reprezentanții Administraţiei Publice Locale să-i adreseze reprezentantei întrebări actuale ce ţin de domeniu.

În cadrul dialogului au fost abordate subiectele cu referire la: monitorizarea situaţiei etnolingvistică, situaţia în domeniul relaţiilor interetnice; contribuția la dezvoltarea social-culturală a minorităţilor naţionale, la corelarea optimă a intereselor cetăţenilor de diferite etnii din Republica Moldova şi la armonizarea relaţiilor interetnice s.a.  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=315#sigFreeIdbb7e561560

Astăzi, 01 aprilie 2016 a avut loc seminarul de instruire pentru reprezentanții APL din raionul Drochia, cu genericul: ” Bugetarea pe bază de programe și performanță”.

Experții CALM, dl.Constantin Gudima, dl.Nicolae Tudoreanu au susținut un curs teoretic, dar și au răspuns la întrebările primarilor și contabililor, persoane implicate direct în elaborarea și gestionarea bugetelor locale. 

Seminarul de instruire a cuprins atât partea teoretică, cea care înglobează conceptul, aspectele legale, structura şi elementele programului, organizarea procesului bugetării pe programe şi performanţă, cât și cea practică, care prevede o sesiune de întrebări din partea participanților privind bugetele bazate pe programe şi performanţă la nivel local și discutarea/colectarea întrebărilor stringente din domeniul finanțelor publice locale. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=315#sigFreeId074ccb2c64

Președintele raionului Drochia, Vasile GRĂDINARU, a salutat prezența șefului adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Dnul Gheorghe CAVCALIUC, a șefului Secției prevenire a DGSP a IGP, Dnul Dorel NISTOR, a șefului Inspectoratului de Poliție Drochia Maxim BERNIC, cît și autoritățile publice locale și șefii serviciilor desconcentrate.

Șeful adjunct al IGP, Gheorghe CAVCALIUC, a menţionat importanţa unui dialog deschis, corect și sincer, în vederea conlucrării eficiente cu primarii autorităților publice locale, subliniind importanța parteneriatului dintre poliție și societate.

De asemenea participanții au fost informați despre implementarea proiectului „Supraveghere de Vecinătate” care este bazat pe solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate.

Totodată în cadrul ședinței a fost prezentată raportul privind situația criminogenă din raionul Drochia, activitățile de prevenire și reducere a riscurilor de victimizare a cetățenilor de către șeful IP Drochia Maxim BERNIC.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=315#sigFreeIdcccff3611d

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links