La data de 3 martie 2016, Consiliul raional Drochia a găzduit întîlnirea de lucru, care a reunit:- Preşedintele raionului Drochia, dl Vasile GRĂDINARU;- Vicepreşedintele raionului Drochia, dl Igor GROZAVU;- reprezentanţii „Asociaţiei EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU” (Iaşi, România): dnii Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, Director executiv; Gheorghe FRUNZĂ, Manager logistică şi dna Dr. Maria-Simona CUCIUREANU, Asistent Manager (www.euroregiune.org);- funcţionari publici din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional;- primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul unu din raion;- reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate în teritoriu.În cadrul evenimentului, dl Ec. Dr. Dumitru-Tudor JIJIE, a informat despre activitatea Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, înfiinţată în anul 2005 la Iaşi, România; perspectivele şi proiectele de cooperare transfrontalieră pentru anii 2014-2020; Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2010.Preşedintele raionului Drochia, Dl Vasile GRĂDINARU, a accentuat importanţa asocierii, stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de cooperare între colectivităţile şi autorităţile locale din raionul Drochia (Republica Moldova) şi cele din România, în domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecţia mediului, turism, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale şi pînă la educaţie, societate informaţională şi cultură, în vederea realizării unor lucrări şi servicii de interes public.Menţionăm că, raionul Drochia, în anul 2013, potrivit deciziei Consiliului raional Drochia, nr.6/9 din 12 decembrie, a aderat la „Asociaţia EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU ”, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia prin prisma facilitării procesului de cooperare transfrontalieră în cadrul asocierii cu unităţile administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=320#sigFreeId7ea8436707

Președintele raionului Domnul Vasile GRĂDINARU, în discursul său a menționat: „La aceste acţiuni militare, alături de forţele noastre de ordine au participat sute de drochieni mulţi din ei tineri, voluntari fără experienţă, care şi-au jertfit viaţa, sănătatea şi au rămas invalizi. În memoria generaţiilor, ca model de comportament al unor adevăraţi patrioţi, vor rămîne cei 6 eroi ai raionului Drochia: militarii - Dinu Roman, Viorel Ciobanu, Aurel-Victor Coţofană şi poliţiştii – Vladimir Boiarniţchi, Vasile Gangal, Boris Coşciuc, care au înscris o filă aparte în istoria statului nostru, dîndu-şi viaţa pe cîmpul de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate, apărarea ţării şi întregirea neamului.  Grija şi atenţia faţă de combatanţi, părinţi, soţii şi copii ce şi-au pierdut feciori, soţi şi taţi precum şi omagiul adus eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă constituie o datorie sfîntă a statului, a autorităţilor administraţiei publice locale de ambele nivele, a fiecăruia dintre noi. Dorim ca patriotismul şi eroismul acestor luptători pentru integritatea ţării să ne însufleţească zi de zi întru binele poporului, iar evenimentele tragice din primăvara anului 1992 să nu se repete niciodată”

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=320#sigFreeId7f35e8f779

 

La data de 19 februarie 2016 în cadrul seminarului desfășurat reprezentanții comisiei naționale de integritate au instruit subiecții declarării din cadrul autorităților administrației bublice locale de nivelul I și II, serviciilor publice desconcentrate, instituțiilor din cadrul sistemului de sănătate publică privitor la modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

Vedeți modele de declarații mai jos:

DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE 

Declarație pentru completare 

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links