La data de 11.02.2016 în sala de ședință a Consiliului Raional Drochia s-a desfășurat ședința de grup mare în cadrul căreia au participat: Șeful DASPF – dl Golban Tudor, șefii de Serviciu îngrijire socială la domiciliu din cadrul DASPF și lucrătorii sociali din raionul Drochia.

În cadrul ședinței au fost abordate problemele stringente cu care se confruntă lucrătorii sociali în procesul de desfășurare a activității acestora în sectorul de deservire socială la domiciliu.

Totodată s-a axat atenția asupra sarcinilor de lucru propuse spre executare pentru activitate în anul 2016.

La fel șefii de serviciu ÎSD au adus la cunoștință la rîndul său aspecte privind:

- Activitatea serviciului social de îngrijire socială la domiciliu în anul 2016;

- Cu privire la aplicarea corectă a prevederilor Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

- Despre ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului - ”Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 iunie 2008”, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008.

La data de 04 februarie 2016 Consiliul raional a fost convocat ședință ordinară. Din totalul celor 33 de consilieri aleși au fost prezenți 30. Ședința a fost prezidată de către consilierul Lupașcu Alexandru.

În cadrul ședinței printre chestiunile abordate a fost și cele ce țin de rapoartele de activitate ale Inspectoratului de Poliție Drochia, cu privire la combaterea criminalității, menţinerea ordinii publice, asigurarea şi apărarea drepturilor cetăţenilor în teritoriul raionului Drochia și al Serviciului de asistență psihopedagogică a Direcției învățămînt, tineret și sport, pe perioada 2013-2015.

     

                                         

Totodată în cadrul ședinței cu votul majorității consilierilor prezenți, D-nul Ion Recean a fost numit pe bază de concursîn funcţia publică de conducere, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional.

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links