Potrivit, noilor modificări operate, la începutul anului curent, în Legea fondului rutier nr. 720 din 02.02.1996, 50% din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, vor fi repartizate direct în bugetul administrației publice locale (orașe, sate, comume) în funcție de numărul populației, respectiv115 lei per locuitor.
Consiliului raional Drochia i-au revenit mijloace financiare în sumă de 10516500 lei, calculate și distribuite în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.
Conform Deciziei nr.3/13.2 din 25 mai curent „Cu privire la programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor de interes raional pe anul 2017”, Consiliul raional Drochia a aprobat Programul lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor. 
Astfel, pentru 113,04 km de drumuri publice, aflate în gestiunea Consiliului raional Drochia, volumul alocațiilor constituie peste 10 milioane lei, iar lucrările de reabilitare propriu-zise sunt efectuate de către operatorii economici contractați, conform procedurilor de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de către grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, constituit prin dispoziție a Președintelui raionului Drochia.
La moment, sunt finisate lucrările de restabilire a tronsonului „L-132. R-12 Acces spre satul Baroncea Nouă”, prin profilarea părții carosabile cu adaos de material a 3,1 km de drum, pentru care au fost investiți 300000 lei. 
Altele circa două milioane lei au fost investite în reparaţia segmentului „L-117 Drum de ocolire a orașului Drochia”, prin plombarea gropilor cu beton/asfalt pe o lungime de 3,7 km.
În prezent, continuă lucrările de reparație a traseului „L-112, R-7, s. Palanca – s. Cotova”, cu lungimea de 10 km, pentru care vor fi valorificate mijloace financiare în sumă de 1400000 lei.
De acum încolo atît oamenii, cît şi mijloacele de transport vor putea circula mai în siguranţă. Or, drumurile reabilitate sunt mult mai bune, fapt ce indică o reparație calitativă, executată în termen de către prestatorii de servicii, sub supravegherea permanentă a conducerii raionului, specialiștilor din domeniu și responsabilului tehnic.
Sumele repartizate administrațiilor publice raionale și locale vor crește anual în funcție de mărimea fondului rutier, ceea ce va contribui în mod esențial la modernizarea și dezvoltatrea infrastructurii drumurilor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=35#sigFreeIdf81dfc6bad
  

Conducerea raionului Drochia, de comun cu Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu PADNEVICI şi conducătorii serviciilor desconcentrate, organizează întîlnire de lucru cu locuitorii oraşului Drochia din regiunea străzilor Decebal, Vasile Lupu, bd. Independenţei şi Bretela de circulaţie.
Evenimentul se va desfăşura în data de 23 octombrie 2017, ora 14.00 în incinta sălii de festivităţi a I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” oraşul Drochia, bd. Independenţei, nr. 36a.

In contextul prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii (DMD), Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului relatii cu diaspora (BRD) a organizat si desfasurat, astazi, sesiunea de promovare a Mecanismului de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii, in scopul asigurarii implementarii eficiente a politicii de stat in aceste domenii, sporirii efectelor pozitive si reducerii efectelor negative ale migratiei.

Seminarul de instruire a avut loc in orasul Riscani, in incinta Centrului  Phoenix, destinat copiilor cu dizabilitati, intrunind persoane responsabile de domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii la nivel decizional si tehnic din zona de Nord (Balti, Briceni, Donduseni, Drochia, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Ocnita, Riscani, Singerei, Soroca).

Raionul Drochia a fost reprezentat de Vitalie Josanu, vicepresedintele raionului Drochia.

In cadrul seminarului a fost prezentat Mecanismul de coordonare a politicii de stat in domeniul diasporei, migratiei si dezvoltarii, Planul de actiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetatenilor Republicii Moldova reintorsi de peste hotare, Metodologia de integrare a migratiei la nivel local: instrumente si bune practici.

Persoanele desemnate vor fi responsabile de exercitarea atributiilor de coordonare, aplicare si implementare a domeniului DMD in Strategiile, Planurile si Programele de dezvoltare locala. 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId17d66724eb
  

A fost dat startul ședințelor de lucru (pe regiuni) în unitatea administrativ-teritorială de nivelul unu – orașul Drochia. 
În acest sens, la 16 octombrie 2017, în incinta I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, a fost convocată și desfășurată prima întîlnire de lucru cu locuitorii din regiunea instituției respective. Tradițional, ședința a reunit mai mulți factori de decizie: Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, președintele și vicepreședintele raionului Drochia, funcționarii din aparatul președintelui raionului, conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate, cu participarea dnei Nina Cereteu, primarul orașului Drochia.
Scopul întîlnirii a fost de a cunoaște și a pătrunde în esența problemelor atît de ordin general cît și personal ale locuitorilor, implicit și de a le soluționa.
Evenimentul a adunat sala arhiplină, dovadă a faptului că cetățenii au venit în căutarea răspunsului la problemele care îi frămîntă. Cele mai frecvente întrebări parvenite din partea locuitorilor au fost adresate către Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, care vizau: construcția rețelelor de apeduct și canalizare; extinderea rețelelor de iluminare stradală; reparația drumurilor publice de interes local; salubrizarea orașului; reglementarea activității transportului rutier în trafic local, prin majorarea numărului de curse sau prin alocarea unei unități de transport suplimentare, etc.
De asemenea, cetățenilor le-au fost oferite explicații la șirul întrebărilor ce țin de: majorarea pensiilor; prestarea serviciilor sociale; termoizolarea pereților exteriori ai clădirii I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” orașul Drochia; reparația secției chirurgie a IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testimițanu”, etc.
În cadrul discuțiilor, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a declarat că: „Situația actuală în țară se schimbă contiuu. Avem o guvernare care demonstreză că dacă este dorință, se pot face lucruri frumoase în Republica Moldova. De la momentul investirii, Guvernul FILIP și-a asumat angajamentul de realizare a reformelor pentru a aduce beneficii. Aceste realizări se simt déjà nu la nivel de dorință, ci de fapte. Asfel, în primele 6 luni ale anului curent, s-a înregistrat o creștere de 20% a veniturilor în bugetul de stat, prin acumulările de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Continuă reformele în domeniile: bancar, sistemului de pensii, justiției, creării ghișeului unic, combaterii fenomenelor corupției, evaziunii fiscale și economiei tenebre. A fost redus numarul actelor permisive și a organelor de control, elaborat pachetul de integritate, deblocate fondurile externe. Însă toate aceste realizări au nevoie de stabilitate, care poate fi susținută doar prin consolidarea noastră, a tuturor, ca popor.” 
Totodată, deputatul a menționat importanța soluționării problemelor abordate în ședință, fiind dispus în a interveni. 
La finele ședinței, echipa a vizitat Centrul Maternal „Ariadna” și Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate „Drofa”, ambele amplasate în or. Drochia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId783f347066
  

  

 

La 15 octombrie 2017, în satul Popeștii de Sus din raionul Drochia, o localitate cu frumoase tradiţii şi vechi obiceiuri, a avut loc o minunată sărbătoare.
Sătenii s-au adunat împreună să celebreze Omul, Munca şi Frumosul. 
“Popeştii de Sus: ieri, azi, mâine”, acesta a fost genericul evenimentului. Astfel că manifestarea a fost o împletire din trecut, prezent şi viitor, armonios ornată cu tradiţii culturale, bucate caracteristice localităţii şi multă voie bună.
La sărbătoare, pe lângă primarul satului Iurie Grosu, directorul SRL “Popeşteanca-Agro”, Andrei Starii, săteni veniţi în număr mare, au participat Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte al Organizaţiei raionale Drochia a Partidului Democrat din Moldova şi Vitalie Josanu, vicepreşedintele raionului Drochia.
În luarea sa de cuvînt parlamentarul a menţionat importanţa păstrărării tradiţiilor şi obiceiurilor, dar şi promovarea lor.
- Cunosc faptul, că satul Popeştii de Sus este o localitate cu rădăcini răzeşeşti şi că spiritul de gospodar este o calitate a popeştenilor, - a menţionat Corneliu Padnevici. – Mai şiu că la Popeştii de Sus şi astăzi se mai ţes covoare, meşteşug transmis din generaţie în generaţie. Oamenii din partea locului sunt cunoscuţi şi ca iscusiţi fântânari, meşteri de butoaie, tâmplari. Tocmai de aceea, sunt mai mult decît binevenite astfel de întruniri ale consătenilor de vârstă diferită. Or, în cadrul lor oamenii în etate îşi expun experienţa, realizările şi gândurile, fapt ce serveşte drept o şcoală a vieţii pentru tînăra generaţie. Mulţumesc în mod special primarului Iurie Grosu, pentru organizarea acestui festival şi vreau să cred, că această tradiţie va avea continuitate, - a încheiat deputatul.
Şi primarul de la Popeştii de Sus a menţionat despre importanţa unor astfel de sărbători, mulţumindu-le consătenilor, dar şi consilierilor săteşti, pentru susţinere şi ajutor în perioada de pregătire a festivalului. Dînsul a stăruit să sublinieze şi despre conculcrarea temeinică dintre APL şi administraţia SRL “Popeşteanca-Agro”, în frunte cu directorul Andrei Starii.
Iar Andrei Starii, a spus în alocuţiunea sa, că acolo unde primăria şi agenţii economici au puncte de tangenţă şi conlucrare gospodărească, în câştig sunt, întâi de toate, localitatea şi oamenii ei. 
- Pentru că, pînă la urmă, - a spus Andrei Starii, - şi organul de administrare publică, şi liderii din agricultură care activează în teritoriu fac un lucru comun întru prosperarea localităţii şi oamenilor ei. 
În cadrul evenimentului o participare activă au demonstrat discipolii instituţiilor preunivesitare şi preşcolare din localitate, lucrătorii de la edificiul de cultură, dar şi angajaţii din gospodăria agricolă şi de la primărie.
Sărbătoarea a durat pînă seara tîrziu.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=35#sigFreeId331eb36b6e
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links