La data de 11.04.2017, ora 10.00, Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, implicit, președintele Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane a convocat Comisia în ședință ordinară.

Comisia respectivă este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul  combaterii traficului de fiinţe umane din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. 

Membrii Comisiei sunt reprezentanții serviciilor publice desconcentrate și descentralizate care desfășoară activități de prevenire, combatere și asistență a victimelor traficului de ființe umane.

Invitații ședinței au fost: Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia), Tatiana Carauș - șeful Serviciului asistență socială comunitară din cadrul DASPF Drochia, inclusiv, coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale raionale din cadrul Sistemului național de referire, Marin Grigoraș - directorul Centrului de consiliere pentru copii și familii în situație de risc ”Căldura casei” din or. Drochia, asistenții sociali comunitari.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

 •          modificarea componenței Comisiei;
 •          cadrul legal din domeniul traficului de ființe umane/definirea noțiunilor de bază;
 •          examinarea a 5 cazuri conexe traficului de ființe umane;
 •          diverse.

Pe marginea acestor chestiuni au luat cuvântul membrii Comisiei și persoanele invitate, care au venit cu recomandări în vederea reanimării și ameliorării activității Comisiei, dar și a activității actorilor sociali implicați în procesul de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeIdf5747d458c
   

La data de 10 aprilie 2017, autoritățile administrației publice locale de nivelul II și dnul Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-au deplasat în comuna Palanca pentru a consulta colectivitatea locală.

În cadrul dialogului, dnul Corneliu Padnevici a vorbit despre reformele în sistemul de pensii și în sectorul Justiției, progresul înregistrat în relațiile cu partenerii de dezvoltare, urmare a căruia au fost deblocate finanțările externe, precum și obiectivele trasate de Guvern în viitorul apropiat. De asemenea, au fost puse în discuție inițiativele legislative privind votul uninominal și ridicarea imunității deputaților.

Locuitorii comunei Palanca au abordat un șir de chestiuni, cum ar fi:

 •           reabilitarea drumurilor locale;
 •           construcția rețelei de apeduct și canalizare;
 •      edificarea unui monument în memoria celor căzuți în Marele Război pentru Apărarea Patriei (instalarea unei plăci comemorative);
 •          comasarea instituției preșcolare (Centrul comunitar) din Palanca cu școala primară din satul Șalvirii Noi;
 •          lichidarea gunoiștelor neautorizate;
 •          gestiunea ilegală a bunurilor atribuite cotei-părți valorice a cetățenilor.

La finele dezbaterilor publice, cetățenilor le-a fost acordată audiență în privat.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeIdec18b8a09f
   

 

Astăzi este o zi specială pentru Dumneavoastră, Distins Domn Igor Grozavu, iar Dumneavoatră sunteți special pentru noi în fiecare zi.

Aniversarea naşterii Dumneavoastră ne oferă fericitul prilej de a Vă adresa cele mai calde şi mai sincere urări de bine, prosperitate şi belşug!

Să ne trăiţi, Domnule Vicepreşedinte, sănătate și putere de muncă, pentru că trebuie să fiţi alături de noi, cei care Vă venerăm și Vă apreciem!

Vă dorim din adâncul sufletului, ca visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să Vă însoțească pretutindeni!

La Mulţi Ani fericiţi, alături de frumoasa Dumneavoastră familie!

 

Cu cele mai înalte considerațiuni, Consiliul raional Drochia!

Data de 7 aprilie 2017 este marcată printr-un eveniment important atât pentru foștii beneficiari ai Internatului Psihoneurologic din satul Bădiceni, raionul Soroca, cât si pentru raionul Drochia. În satul Zgurița, raionul Drochia a fost deschisă prima Casă Comunitară pentru 6 persoane cu dizabilități, dezinstituționalizate din Internatul Psihoneurologic.

Casa Comunitară este un serviciu social specializat creat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu autoritățile publice locale și din mijloacele financiare ale Internatului Psihoneurologic.

Scopul serviciului este de a asista persoanele cu dizabilități să obțină cât mai multă autonomie ca să-și dezvolte abilitățile de viață cotidiană și independentă.

Cu daruri și cuvinte de felicitare pentru locatarii Casei Comunitare au venit, Stela Grigoraș - Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi -  viceministrul, alți reprezentanți ai Ministerului, Vladimir Nicuța-vicepreședintele raionului Soroca, Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia și mulți alți invitați de onoare.

Potrivit Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, până la sfârșitul acestui an în țară se vor deschide încă trei Case Comunitare.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId6b60989cfc
 

La data de 07.04.2017, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia și dnul Vitalie Josanu – vicepreședintele raionului Drochia, cu participarea dlui Igor Grosu – șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat au petrecut ședința de lucru cu primarii și conducătorii serviciilor publice desconcentrate și descentralizate din r. Drochia.

 

Ședința a fost organizată cu scopul consolidării relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi şi cele de nivelul unu întru soluționarea problemelor de interes comun. Exercitarea corespunzătoare a competenţelor delegate, prin prisma aplicării actelor normative și legislative în vigoare.

 

Cu un cuvânt de salutare, a deschis ședința, dnul Vasile Grădinaru, care a adus la cunoștința persoanelor prezente ordinea de zi.

 

În acest context, chestiunile puse în discuție au fost:     

 •        Cu privire la exercitarea atribuțiilor funcționale de către autorităţile tutelare locale în domeniul protecţiei copilului – raportor dnul Tudor Golban, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia;                                    
 •      Cu privire la Programul teritorial în controlul Tuberculozei in raionul Drochia – raportor dnul Pavel Rucșineanu, Asociația națională a bolnavilor de TBC din Republica Moldova „SMIT” din mun. Bălți; 
 •       Cu privire la oportunitățile de dezvoltare a localităților (atragerea investițiilor, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, etc.) – raportor dnul Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia;     
 •      Cu privire la modalitatea de repartizare și valorificare a mijloacelor fondului rutier pentru reabilitarea drumurilor publice locale – raportor dnul Marin Trifailo, șef Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri;
 •          Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017” – raportor dnul Ion Nicora, șef Direcția agricultură, alimentație și relații funciare;
 •        Cu privire la desfăşurarea campaniei de salubrizare de primăvară, care din acest an cuprinde şi curăţarea cimitirelor, a terenurilor aferente instituţiilor de învăţământ şi spitalelor (perioada 22 martie – 22 mai). Concomitent se desfăşoară şi acţiunea „Râu curat de la sat la sat” – raportor dnul Haralampie Roşca, șef Inspecţia ecologică Drochia; 
 •          Cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituţiile preuniversitare şi preşcolare din  raionul Drochia de către Direcția raională pentru siguranţa alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Drochia și Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Drochia – raportor dnul Vasile Gajiu, şef Direcția raională pentru siguranţa alimentelor Drochia.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeIdd39ce463eb
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links