În data de 11 decembrie 2017, la intervenția Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, într-o vizită de lucru în raionul Drochia s-a aflat dl Igor Șarov, secretar general de stat, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Potrivit agendei, după întrevederea dlui Igor Şarov, secretar general de stat, cu dnii Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia şi cu Ion Recean şeful Direcţiei învăţământ, tineret şi sport a Consiliului raional, au fost vizitate: Instituţia Publică Gimnaziul "Dumitru Roman" şi Instituţia de Educaţie Timpurie" Scufiţa Roşie" ,din satul Drochia,raionul Drochia.
Ulterior, în incinta Instituţiei Publice Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu- Haşdeu", Igor Șarov, s-a întîlnit cu managerii instituțiilor de învățământ și ai caselor de cultură, bibliotecari.
Prezent la eveniment, Corneliu Padnevici, deputat, a vorbit despre: realizările şi priorităţile Guvernului FILIP, inițiativele privind reformele în domeniul educației, precum şi despre proiectul „Prima Casă”, care vine să ajute tinerii să își procure mai ușor o locuință în Republica Moldova.
În cadrul dialogului, secretarul general de stat, Igor Șarov, a subliniat necesitatea reformelor din educație, în special, debirocratizarea sistemului de rapoarte a informaţiei în învăţămînt şi reevaluarea programului şcolar.
Întrvederea a constituit un prilej oportun pentru cadrele didactice de a împărtăși mai multe sugestii, propuneri, opiniile şi probleme cu care se confruntă în procesul de desfășurare a procesului de studii.
La final, Igor Șarov, secretarul general de stat, a dat asigurări că vor fi depuse toate eforturile pentru realizarea acestor priorități ale Ministerului și soluționarea problemelor din domeniu de comun acord cu cadrele didactice și autoritățile publice locale.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeIdaf1ac9b5c8
  

 

Conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, nr. 02/1-5- 98 din 04 decembrie 2017, la 8 decembrie curent s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia.
La ședință au fost prezenți 27 din cei 33 consilieri raionali, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Maxim Bernic, şef al Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media., 
Valeriu Cereteu, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, a fost ales președinte al ședinței, iar Mariana Brumă, fracțiunea PP „Partidul Nostru”, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna. 
Pe ordinea de zi au fost discutate şi supuse votului 22 proiecte de decizii.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId8562a86882
  

În perioada 06- 08 decembrie 2017, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
- agricultură, industrie și protecția mediului;
- economico – financiare și buget; 
- probleme de drept și administrație publică;
- social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;
Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului raional Drochia din 08.12.2017, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId4782d4258f
  

 


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil-şef.
Pentru detalii apelaţi (0252)20044 sau vă adresaţi specialistului pentru resurse umane, biroul 9.

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie face parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, social şi economică. Asfel la data de 6-7 decembrie 2017, în incinta restaurantului ”Cetate” din orașul Drochia a fost organizată o masă rotundă cu genericul: ”Modalităţi de soluţionare a cazurilor de violenţă faţă de femei şi a violenţei în familie”. 
Evenimentul a fost organizat de către Consiliul raional în parteneriat cu Instituţia Publică ”Servicii de asistenţă subiecţilor violenţei în familie” cu două subdiviziuni: ”Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali”, şi ”Centrul Maternal ”Ariandna”, ONG ”Artemida”, UN WOMEN.
La eveniment au participat: procurori , judecători, ofiţeri de urmărire penală, asistenţi sociali.
În deschidere, Vitalie Josanu, vicepreşedinte a raionului Drochia, a salutat organizarea evenimentului, menţionînd despre importanţa aplicării unor mecanisme eficiente de prevenire şi eliminare a violenţei.
Simion Sîrbu, Directorul Instituţiei Publice Servicii de asistenţă subiecţilor violenţei în familie a specificat că scopul acestei înrtruniri a fost de a găsi modalităţi de colaborare pentru obţinerea unui răspuns comun coordonat la cazurile de violenţă în familie.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId5855c3b5a4
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links