La 15 octombrie 2017, în satul Popeștii de Sus din raionul Drochia, o localitate cu frumoase tradiţii şi vechi obiceiuri, a avut loc o minunată sărbătoare.
Sătenii s-au adunat împreună să celebreze Omul, Munca şi Frumosul. 
“Popeştii de Sus: ieri, azi, mâine”, acesta a fost genericul evenimentului. Astfel că manifestarea a fost o împletire din trecut, prezent şi viitor, armonios ornată cu tradiţii culturale, bucate caracteristice localităţii şi multă voie bună.
La sărbătoare, pe lângă primarul satului Iurie Grosu, directorul SRL “Popeşteanca-Agro”, Andrei Starii, săteni veniţi în număr mare, au participat Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte al Organizaţiei raionale Drochia a Partidului Democrat din Moldova şi Vitalie Josanu, vicepreşedintele raionului Drochia.
În luarea sa de cuvînt parlamentarul a menţionat importanţa păstrărării tradiţiilor şi obiceiurilor, dar şi promovarea lor.
- Cunosc faptul, că satul Popeştii de Sus este o localitate cu rădăcini răzeşeşti şi că spiritul de gospodar este o calitate a popeştenilor, - a menţionat Corneliu Padnevici. – Mai şiu că la Popeştii de Sus şi astăzi se mai ţes covoare, meşteşug transmis din generaţie în generaţie. Oamenii din partea locului sunt cunoscuţi şi ca iscusiţi fântânari, meşteri de butoaie, tâmplari. Tocmai de aceea, sunt mai mult decît binevenite astfel de întruniri ale consătenilor de vârstă diferită. Or, în cadrul lor oamenii în etate îşi expun experienţa, realizările şi gândurile, fapt ce serveşte drept o şcoală a vieţii pentru tînăra generaţie. Mulţumesc în mod special primarului Iurie Grosu, pentru organizarea acestui festival şi vreau să cred, că această tradiţie va avea continuitate, - a încheiat deputatul.
Şi primarul de la Popeştii de Sus a menţionat despre importanţa unor astfel de sărbători, mulţumindu-le consătenilor, dar şi consilierilor săteşti, pentru susţinere şi ajutor în perioada de pregătire a festivalului. Dînsul a stăruit să sublinieze şi despre conculcrarea temeinică dintre APL şi administraţia SRL “Popeşteanca-Agro”, în frunte cu directorul Andrei Starii.
Iar Andrei Starii, a spus în alocuţiunea sa, că acolo unde primăria şi agenţii economici au puncte de tangenţă şi conlucrare gospodărească, în câştig sunt, întâi de toate, localitatea şi oamenii ei. 
- Pentru că, pînă la urmă, - a spus Andrei Starii, - şi organul de administrare publică, şi liderii din agricultură care activează în teritoriu fac un lucru comun întru prosperarea localităţii şi oamenilor ei. 
În cadrul evenimentului o participare activă au demonstrat discipolii instituţiilor preunivesitare şi preşcolare din localitate, lucrătorii de la edificiul de cultură, dar şi angajaţii din gospodăria agricolă şi de la primărie.
Sărbătoarea a durat pînă seara tîrziu.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId331eb36b6e
  

Astăzi, 15 octombrie 2017, în comuna Șuri, raionul Drochia, au fost omagiate cuplurile longevive, care au sărbătorit 40- 50-60 ani din ziua nunții.Evenimentul cu genericul „50 de ani împreună”, a adunat 19 cupluri, care timp de jumătate de veac au demonstrat trăinicia unei căsătorii durabile, testată în timp și la bine și la greu.Evenimentul a fost organzat de către APL Șuri, Petru Turcueț, primar, de comun acord cu Consiliul comunal.Cea de a pata ediție a acestui frumos eveniment a devenit o tradiție pentru toți cei, care mînă de mînă, inimă în inimă, au mers alături în viață, pentru a aunge la acest pas jubiliar.Aceste cupluri au fost înscrise în filele de aur ale istoriei satului Șuri, pentru că s-au hotărît să meargă pe acelaș drum, formînd și menținînd o familie.
Alături de copii, nepoți și strănepoți cu cuvinte de felicitare, flori și premii bănesti, s-au alăturat Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia și Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova,care au menționat că aceste familii sunt un exemplu bun pentru tînăra generație.
În semn de respect pentru viața pe care au trăit-o împreună, „mirii și miresele” au semnat în cartea aniversărilor,drept dovadă a sentimentelor profunde trăite pe parcursul vieții,după care au fost premiați cu diplome de devotament și credință.Conform tradiției, jubiliarii au dansat valsul tinereții,și-au oferit sărutul reciproc,și și-au jurat dragoste și respect pînă la adînci bătrîneți.
Părintele mitrofor Pavel, paroh al Bisericii „Adormirii Maicii Domnului” din localitate, a oficiat slujba religioasă pentru sfințirea legămintelor de credință.
Sărbătoarea a avut drept scop de a demonstra tinerii generații exemplul unor familii împlinite care dureză în timp.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId503cbf0e3f
  

Conducerea raionului Drochia, de comun cu Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu PADNEVICI şi conducătorii serviciilor desconcentrate, organizează întîlnire de lucru cu locuitorii din regiunea I.P. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” din oraşul Drochia.
Evenimentul se va desfăşura în data de 16 octombrie 2017, ora 14.00 în incinta sălii de festivităţi a I.P. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” oraşul Drochia, str. Alexandru cel Bun, nr. 5.

Astăzi, 10 octombrie 2017, Vasile Grădinaru și Vitalie Josanu, respectiv, președintele și vicepreședintele raionului Drochia au convocat o ședință cu primarii unitaților administrativ-teritoriale de nivelul unu, și reprezentantii serviciilor publice descentralizate și desconcentrate din teritoriul raionului Drochia.
În ordinea de zi a ședinței au fost discutate următoarele chestiuni: 
1.Cu privire la contractele de arendă cetăţean -cetăţean.Informează: dna Marcu Ala, şef Direcţia deservire fiscală Drochia.
2.Cu privire la unele aspecte ce ţin de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în domeniul mediului.Informează: dl Roşca Haralampie, şef Inspecţia Ecologică Drochia.
3.Privind construcţiile neautorizate şi desemnarea persoanelor responsabile din cadrul primăriei de procesarea cazurilor date.Informează: dl Şevciuc Vitalie, şef Inspectoratul de Stat în Construcţii Drochia.
4.Cu privire la completarea chestionarelor solicitate de Fondul de Eficienţă Energetică. Informează: dna Dobrea Cristina, specialist principal, Direcţia economie, reforme şi atragerea investiţiilor a Consiliului raional Drochia.
5.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Satule, mîndră grădină” în satul Chetrosu.Informează: dna Lozovanu Rodica, specialist principal, Secţia cultură a Consiliului raional Drochia.
Chestiunea suplimentara care a fost inclusă pe ordinea de zi viza:repartizarea gratuită a pensiilor la domiciliul persoanelor cu dizabilități și celor cu posibilităti reduse de mobilitate.Invitat special pentru a face explicații la acest capitol a fost Anatolie Bugai,director,ÎS”Poșta Moldovei„ Drochia, care a menționat că angajații ÎS ”Poșta Moldovei„ livreză absolut gratuit pensiile și alocațiile sociale de stat persoanelor în vărstă și celor cu dizabilități în baza cererilor depuse de ei personal. Restul persoanelor care beneficiază de pensii sau alocații sociale de stat urmează să-și ridice sumele personal de la oficiile prestatorilor de servicii.
Întrunirea a fost una productivă. Fiecare chestiune propusă spre discuție, a fost dezbătută în cele mai mici detalii,astfel participanții la ședință și-au expus în totalitate problemele cu care se confruntă,iar pentru unele din ele a fost gasită și soluția potrivită.
La finele ședinței unii primari s-au învrednicit de diplome pentru participare activă și susținere în organizarea și desfășurarea Festivalului ”Regina Dulce„.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId34a008ab41
  

În data de 09 octombrie 2017, în unitatea administrativ-teritorială de nivelul unu – satul Dominteni, a fost convocată și desfășurată tradiționala ședință de lucru, în deplasare a dlui Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de dnii Vasile Grădinaru, președintele raionului și Vitalie Josanu, vicepreședinte, conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate. 
Lucrările ședinței au fost prezidate de către dl Vasile Grădinaru, care, în deschidere, a menționat că, scopul final al acesteia este de a cunoaște și soluționa problemelor cu care se confruntă atît autoritățile și instituțiile publice din localitate cît și cetățenii. 
În prezentarea sa, dl deputat Corneliu Padnevici s-a referit la realizările și provocările Guvernului Filip în demersul de dezvoltare și modernizare a Republicii Moldova, trasînd direcțiile prioritare de acțiune pentru viitor. 
Cele mai stringente chestiuni abordate de către locuitorii satului Dominteni, care au generat discuții aprinse, vizează reabilitarea drumurilor locale; valorificarea mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului de construcţie a reţelei de apeduct şi canalizare, precum și alocarea unor surse financiare suplimentare în scopul finalizării acestuia.
La întrevederea cu colectivul de muncă al I.P. „Gimnaziul „Boris Coșciug” s. Dominteni”, a fost solicitat aportul dlui deputat și al conducerii raionului în ceea ce privește: efectuarea lucrărilor de reparaţie a ospătăriei gimnaziului și examinarea posibilităţilor de modificare a mecanismului de finanţare a instituţiilor de învăţămînt, prin majorarea alocaţiei per elev de la 9650 lei la 10300 lei. 
Totodată, dl Corneliu Padnevici și-a onorat promisiunea anterioară și a donat instituției de învățămînt o masă de tenis.
În cadrul discuțiilor atît dl deputat cît și conducerea raionului și-au afirmat sprijinul pentru inițiativele și proiectelor de dezvoltare comunitară, iar la finele acestora, au acordat audiență în privat cetățenilor.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=5#sigFreeId0732e16c1a
  

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links