Secția Cultură a Consiliului raional Drochia organizează și desfășoară un spectacol de binefacere întru susținerea interpretei de romanță - Anișoara Coțofană, cu genericul ,,Prin romanță am trecut prin viață’’.

Evenimentul va avea loc în data de 2 aprilie, curent, ora 16.00 în incinta Casei Centrale de Cultură.

În scenă vor urca actorii teatrului ,,Cupidon”, cu un șir de mineaturi de comedie, dar și interpreții de romanțe.

Prețul biletului este de doar 20 lei, un preț simbolic comparativ cu munca artiștilor. Banii colectați vor fi donați Doamnei Anișoara Coțofană pentru tratamentul de care are nevoie, Dumneaei fiind persoană cu dizabilitate locomotorie.

Biletele pot fi procurate la Secția Cultură.

 

DOAR ÎMPREUNĂ PUTEM FACE LUMEA MAI BUNĂ!!! 

Tradițional, ziua de luni este destinată vizitelor de lucru a oficialilor în localitățile r. Drochia.

Astăzi, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dnul Vasile Grădinaru – președintele r. Drochia, dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții r. Drochia, precum și reprezentanții serviciilor descentralizate și desconcentrate au efectuat o vizită de lucru în satul Drochia.

Reiterăm, că scopul vizitelor constau în evaluarea și analiza continuă a calității vieții la nivel populațional, oportunitatea schimbărilor introduse de diverse reforme, impactul acestor schimbări asupra cetățenilor per ansamblu, dar și la nivel individual, identificarea barierelor/problemelor apărute și eventualele intervenții pentru a îmbunătăți situația creată și a asigura performanța dorită.

Dnul Dumitru Marcu - primarul satului Drochia, a descris succint situația socială, economică, culturală și de mediu a localității pe care o reprezintă, realizările, rezervele și necesitățile pentru o edificare și dezvoltare prosperă a acesteia. În acest sens, dânsul și-a exprimat recunoștința și considerația față de dnul Corneliu Padnevici pentru contribuția la implementarea proiectelor ce țin de reparația sistemului de încălzire în Instituția preșcolară, iluminarea stradală și reparația a 5 km de drum în varianta albă.

La rândul său, dnul Corneliu Padnevici a afirmat, că și în continuare va susține proiectele satului Drochia, arătându-se mulțămit de activitatea dlui Dumitru Marcu, menționând că Dumnealui este un primar sufletist și ține la localitatea pe care o administrează. De asemenea, a fost apreciată și dna Emilia Lopatenco - șef al IMSP CS Drochia pentru implicare activă la modernizarea/renovarea Centrului de Sănătate.

Domnul Deputat a făcut un bilanț de activitate al actualului executiv, remarcănd câteva realizări esențiale:

 •          Stabilizarea economică, politică și a sistemului bancar;
 •          Semnarea Acordului cu FMI;
 •          Diminuarea biurocrației;
 •          Atragerea investițiilor externe;
 •          Consolidarea relațiilor de încredere cu partenerii de dezvoltare, etc.

Totuși, pentru obținerea unor rezultate productive, este nevoie de gestionarea corectă a banilor publici, eliminarea elementelor de corupție, sporirea gradului de răspundere atât a autorităților, cât și a cetățenilor, conștientizarea drepturilor, dar și a obligațiunilor.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte din diferite domenii, cum ar fi:

 1.             Modificările operate în sistemul de pensionare;
 2.             Crearea condițiilor decente de muncă în Instituția preșcolară;
 3.        .    Oferirea locurilor de muncă;
 4.            Informarea Agenției pentru ocuparea forței de muncă de către agenții economici privitor la posturile            vacante;
 5.             Revizuirea suspendării activității Instituțiilor preșcolare în perioada concediilor anuale;
 6.             Reparația fântânii din preajma Instituției de învățământ;
 7.        Remunerarea corespunzătoare a salariaților pentru munca în condiții nocive, reglementarea criteriilor de evaluare a acestora;
 8.             Instituirea unei baze alimentare unice pentru aprovizionarea Instituțiilor preșcolare cu produse alimentare;
 9.             Implementarea proiectului de construcție a sistemului de canalizare și a rețelei de apeduct;
 10.        Finalizarea lucrărilor de iluminare stradală;
 11.             Reparația Casei de cultură;
 12.            Crearea locurilor de agrement;
 13.            Dependența copiilor de jocurile de pe Internet, posibilele măsuri de eradicare a acestui fenomen.

U  Unii cetățeni au adresat oficialilor întrebări personale la care, în limita competențelor, au primit răspunsuri. Adresările care necesită o examinare suplimentară au fost înregistrate. Despre rezultatele examinării, cetățenii vor fi informați în termeni rezonabili.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=60#sigFreeId3b547c8377
   

La data de 16 martie 2017, în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia a avut loc seminarul de instruire a asistenților personali, angajați în Serviciul social „Asistență personală” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, pentru a dobândi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate.

 

La seminar au participat:

 

Tudor Golban - șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei Drochia, Marcela Cojuhari și Aliona Ceban - șefele Serviciului social „Asistență personală”, Nicolina Munteanu - responsabilă de domeniul resurselor umane, Galina Popovici - specialistul în administrarea ajutorului  material  și 74 de asistenți personali.

 

Asistenții personali au fost familiarizați cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”,  Standardele minime de calitate pentru Serviciul vizat și instruiți în domeniile:

 •         elaborării Planului individualizat de asistență;
 •          drepturilor și obligațiilor beneficiarului Serviciului social „Asistenţă personală”;
 •          întocmirii și prezentării dărilor de seamă și programelor săptămânale;
 •          specificului acordării ajutorului material;
 •          securității muncii, perfectării contractelor de muncă.

 

La final, asistenților personali li s-au înmânat Certficate de participare la seminarul de instruire.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=60#sigFreeIde24eeddda2
   

La data de 13.03.2017, dnul Corneliu PadneviciDeputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu dnul Igor Grozavu și dnul Vitalie Josanu – vicepreședinții raionului Drochia au primit în audiență întreprinzătorii de la Piața agroalimentară și a mărfurilor industriale din or. Drochia. Comercianții și-au manifestat dezacordul de a se conforma modificărilor din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător și Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

 

Audiența a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia, inclusiv, cu participarea dnei Ala Marcu - șeful adjunct al Inspectoratului fiscal de stat pe r. Drochia.

 

În sală au fost prezenți, în mare parte, comercianții deținători de patentă, care comercializează  mărfuri de mâna a doua, produse agricole și alimentare, implicit, fast-food. Dânșii s-au arătat nemulțămiți de exigențele noi, care prevăd procurarea aparatului de casă, nefuncțional în aer liber și achitarea lunară a câte 626 lei fondului social.

În această ordine de idei, cheltuielile nu acoperă veniturile, iar cererea nu corespunde ofertei, de aceea aceștea solicită să activeze, în continuare, în baza patentei, chiar cu prețul de a achita un impozit mai mare pe venit.

Dna Ala Marcu a afirmat că Inspectoratul Fiscal îndeplineşte, nemijlocit, atribuţii în raport cu obligaţiile cetăţeanului legate de achitarea impozitelor şi taxelor care se varsă la bugetul general de stat, asigură îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili – cetăţeni şi agenţi economici, explică legislaţia fiscală și o execută, etc. Rolul Inspectoratului nu este de a elabora acte normative și legislative care ar fi în detrimentul cetățenilor.

Dnul Corneliu Padnevici a menționat faptul că este foarte important ca cetățeanul simplu să nu sufere, considerând oportun elaborarea unui mecanism care ar echilibra necesitatea și posibilitatea.

În consecință, oficialii au sesizat problema și au susținut întreprinzătorii, recomandându-le să-și expună revendicările în formă scrisă care, ulterior, vor fi prezentate autorităților centrale pentru o analiză și sinteză.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=60#sigFreeId7596006489
   

Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință ordinară, la data de 30.03.2017,

ora 10.00, în sala mare de ședințe a Consiliului raional Drochia.

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links