Astăzi, 29 iunie 2017, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Ruslan Babin, specialist principal Direcția Economie, Reforme și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului raional Drochia și Nina Bândiu, director executiv AO „CONSULT-NORD” din s. Pelinia, r. Drochia au participat la ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care a avut loc la sediul Universității de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălți.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor neguvernamentale și ai mediului de afaceri din Nordul Republicii.

În cadrul ședinței au fost disputate următoarele chestiuni de pe ordinea de zi:

 1. Cuvânt de salut: Dorin Andros, Secretar de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republcii Moldova;
 2. Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord, Ion Leucă, președinte CRD Nord, președinte al raionului Glodeni;
 3. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord. Raportor: Mariana Cebotari, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 4. Cu privire la Raportul de implementare a Startegiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 în semestrul I al anului 2017. Raportor: Ion Bodrug, director ADR Nord;
 5. Cu privire la Comisiile regionale sectoriale (CRS) în cadrul CRD Nord. Raportor: Victor Cimpoieș, director AO ”Cutezătorul”;
 6. Cu privire la coordonarea participării ADR Nord la implementarea proiectului IFAD în RDN. Raportor: Maria Prisacari, șef secție Cooperare și Atragerea Investițiilor ADR Nord;
 7. Raport cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017. Raportor: Diana Josan, specialist în planificare strategică și programare ADR Nord;
 8. Bune practice și soluții economic eficiente pentru execuția drumurilor regionale. Raportor: reprezentant Lafarge Ciment Moldova SA.

CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN), în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca.

CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al RDN. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Mai multe detalii despre ședința de astăzi găsiți AICI 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=65#sigFreeIddbfe277a81
   

Ieri, 28.06.2017, ora 14.00, Igor Grozavu, vicepreședintele raionului Drochia, implicit președintele Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației (FLSSP) a prezidat ședința ordinară a Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială a populației.

La ședință au fost prezenți:

Secretarul Consiliului de administrație, director executiv al FLSSP, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei Drochia (DASPF Drochia) – Golban Tudor.

Specialistul în administrarea ajutorului material din cadrul DASPF Drochia – Popovici Galina.

Membrii Consiliului de administrație:

- Avram Roman - șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat;

- Bacalîm Galina – președinte, Organizația primară teritorială a Societății Orbilor din Moldova;

- Bugai Anatolie – director al filialei Drochia a Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;

- Irodoi Alexandru - șef Secția situații excepționale a raionului Drochia;

-Tcaci Alexandru – membru al organizației teritoriale Drochia a Societății ”Cernobîl” din Moldova.

 

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

1. Cu privire la examinarea cererilor unice parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei. Raportor: Golban Tudor .

2. Cu privire la examinarea petiţiilor parvenite din instanţele ierarhic-superioare în număr de 6. Raportor : Golban Tudor.

3. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare cetățenilor care au depus cereri pentru a beneficia de ajutor material având venitul global pentru un membru al familiei mai mare de 1813,7 lei. Raportor : Golban Tudor.

4. Cu privire la reexaminarea cererii de ajutor material a familiei cu venituri mici. Raportor: Golban Tudor.

5. Cu privire la examinarea cererilor repetate, parvenite de la cetăţenii din raionul Drochia către Fondul local de susţinere socială a populaţiei a căror stare materială a fost agravată de noi circumstanțe imprevizibile. Raportor: Golban Tudor.

6. Cu privire la examinarea acordării ajutoarelor financiare destinate foștilor deportați și deținuți politici. Raportor: Golban Tudor.

Toate adresările cetățenilor, cu materialele aferente au fost minuțios examinate, discutate și supuse votărilor în urma cărora s-au adoptat decizii pentru acordarea ajutoarelor materiale unice, în cuantum de 221750 lei pentru 316 titulari.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=65#sigFreeId81070df6f0
   

Luni, 03 iulie 2017, începînd cu orele 10.00, dnul Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, va primi în audienţă cetăţenii din raionul Drochia.

Locul desfăşurării:
Consiliul raional Drochia, etajul I, sala mică de şedinţe.

(Pentru informaţii: Ludmila Ungureanu, şef Secţie administraţie publică;

tel.: 0 252 2 40 38, mob.: 0 609 50 607; 0 252 2 03 72)

Astăzi, 28 iunie 2017, în Sala de ședințe a Consiliului raional Drochia s-a desfășurat evenimentul de lansare a proiectului ,,Comunități care învață – atenuarea conflictelor din Ucraina și Republica Moldova prin participarea activă a comunității’’.

Acest proiect se va desfășura în perioada iunie - noiembrie curent și presupune un șir de activități cum ar fi:

 1. -         Participarea membrilor comunității la instruiri (Ucraina, Moldova) cu elaborarea ulterioară a cursurilor de formare.
 2. -         Crearea Centrului de Educație a Adulților (CEA) în Casa de Cultură.
 3. -    Educație: cursuri, training-uri de educație non-formală pentru adulți, care ar cultiva activismul civic, abilități pentru viață, pro-activism socio-economic, dialog intergenerațional și intercultural, soluționarea de conflicte, mese rotunde, ateliere de lucru, etc.
 4. -         Cultură: Studiouri de creație, cafenele culturale, expoziții, tîrguri, ateliere practice, etc.
 5. -         Evenimente culturale inovative de amploare: Festivaluri ale învățării, tîrguri, master class-uri, expoziții.

Proiectul este finanțat de către Ministerul de Externe a Germaniei, implimentat de Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților (DVV INTERNATIONAL MOLDOVA) în cooperare cu AO ,,Moștenitorii’’.

În cadrul evenimentului au participat vicepreședintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, Șeful Secției Cultură, Petru Ababei, directorii instituțiilor de cultură din raionul Drochia, dar și primarii din satele Țarigrad, Sofia, Nicoreni.

Totodată, au fost semnate Acordurile de colaborare cu partenerii din cadrul proiectului, aceștia fiind:

-    Primăria s. Țarigrad, primar Petru Bărbieru, Primăria s. Sofia, primar Magaleas Veaceslav, Primăria s. Nicoreni,  primar Mihail Rotaraș, Secția Cultură a Consiliului raional Drochia, șef  Petru Ababei.

Coordonatorul proiectului este Iurie Melinte, președintele AO ,,CRED’’ (Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare).

Moderatoarea evenimentului: Cristina Țurcanu, specialist Secția Cultură Drochia, formator în cadrul proiectului sus numit.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=65#sigFreeIdcf62fcc45d
   

La data de 27 și 28 iunie, curent, Vitalie Josanu și Igor Grozavu, vicepreședinții raionului Drochia au convocat ședințele de lucru ale Comisiei pentru situații excepționale a raionului Drochia.

La întrunire au participat membrii Comisiei, reprezentanții serviciilor publice descentralizate și desconcentrate, primarii și liderii agricoli din raion.

Ordinea de zi a ședințelor au inclus câteva chestiuni stringente, conexe calamității naturale din 26 iunie 2017, care s-a soldat cu mari pagube materiale, și anume:

 • -     Cu privire la evaluarea daunelor cauzate de fenomenul meteorologic (furtună puternică cu descărcări electrice și ploi abundente);
 • -          Cu privire la lichidarea consecințelor calamității naturale;
 • -   Cu privire la asigurarea securității antiincendiare în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor în anul 2017.

Astăzi, au fost prezentate procesele-verbale întocmite de Comisiile din unitățile administrativ-teritoriale a raionului Drochia, cu descrierea și estimările prejudiciilor provocate de fenomenul natural, precum și măsurile ce se impun pentru lichidarea acestora.

Președinții Comisiilor pentru situații excepționale din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul unu se obligă să monitorizeze situația.

Secția situații excepționale va organiza un control riguros a tuturor terenurilor pentru aprecierea gradului de protecție contra incendiilor a ariilor și depozitelor, precum și va verifica tehnica agricolă antrenată în campania de recoltare.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=65#sigFreeIdd067aa31f5
   

 

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links