Joi, 30 martie, curent, consilierii raionali și-au dat întâlnire în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia.

 

Dnul Andrian Rotaru – consilier din partea fracțiunii PP ”Partidul Nostru”, a fost delegat președinte al ședinței, iar dnul Vasile Gajiu – consilier din partea fracțiunii PDM, consilierul care va semna decizia Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a o semna.

 

Ordinea de zi propusă consilierilor a fost modificată, la începutul ședinței, prin excluderea a 3 chestiuni, 1 modificare a denumirii proiectului de decizie și completarea cu 2 chestiuni suplimentare.

În cadrul ședinței au fost prezentate 2 Rapoarte: Raportul privind rezultatele activității Inspectoratului de Poliție Drochia pentru perioada de 12 luni a anului 2016 – raportor dnul Marin Novac, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Drochia și Raportul cu privire la rezultatele controlului efectuat în instituțiile preuniversitare și preșcolare din raionul Drochia de către Direcția raională pentru siguranța alimentelor, în comun cu Centrul de Sănătate Publică Drochia și Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia – raportori dnul Vasile Gajiu, șef Direcție raională pentru siguranța alimentelor și dnul Valeriu Prodan, medic-epidemiolog, igienist în cadrul Centrului de Sănătate Publică Drochia.

În urma examinării materialelor prezentate, cu careva modificări și completări, ședința Consiliului raional s-a dovedit a fi productivă.

 

La finele ședinței, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, a adresat mesaje de felicitare și a înmânat flori consilierilor – omagiați.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=90#sigFreeId782394c766
   

La data de 29.03.2017, au avut loc: ședința Comisiei consultative de specialitate pentru activități economico-financiare și buget, ora 10.00, ulterior, ședința Comisiei consultative de specialitate pentru probleme de drept și administrație publică, ora 12.00.

În cadrul acestor ședințe au fost examinate următoarele proiecte de decizii:

 •     Cu privire la derularea executării  deciziilor  Consiliului raional  anterior adoptate;
 •        Cu privire la Raportul privind rezultatele  activității  Inspectoratului de Poliție Drochia pentru perioada de 12 luni a anului 2016;
 •        Cu privire la contul de încheiere a  exerciţiului  bugetar  pentru  anul  2016;
 •    Cu privire la modificările şi completările ce se operează în decizia Consiliului raional  nr.7/3 din 24 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2017”;
 •        Cu privire la aprobarea unor Regulamente:
 •     Regulamentul de funcționare al Aparatului președintelui raionului Drochia;
 •   Cu privire la transmiterea staţiei de epurare construită în cadrul proiectelor „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prut şi Nistru, prin îmbunătăţirea sistemelor  de epurare a apelor uzate în Cernăuţi şi Drochia” şi „Construcţia sistemului de epurare în or. Drochia”, la balanţa primăriei Consiliului orășenesc Drochia (ÎM „Apă-Canal” din Drochia).

Consilierii s-au pronunţat și asupra altor chestiuni încluse în Ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Drochia, preconizată pentru data de 30.03.2017.

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=90#sigFreeId2394ac481e

 

Potrivit agendei stabilite, astăzi, la ora 15.00 a avut loc ședința Comisiei consultative de specialitate pentru dezvoltarea teritoriului, în cadrul căreia au fost examinate trei proiecte de decizii:

 1. Cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai bună organizare și desfășurare a lucrărilor agricole în anul 2017”;
 2. Cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017”;
 3. Cu privire la programul lucrărilor de reparație și întreținere a infrastructurii drumurilor pe anul 2017.

La ședință au participat 7 membri ai Comisiei din 9, dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia, dna Oxana Grigorița - secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, raportorii proiectelor de decizii și specialiștii aparatului președintelui raionului.

Dnul Vasile Grădinaru, dnul Ion Nicora - șeful Direcției agricultură, alimentație și relații funciare și dnul Marin Trifailo - șeful Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, au argumentat necesitatea avizării pozitive a proiectelor de decizii respective.

Totuși, pe marginea chestiunii cu privire la organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului raional ”Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate a raionului Drochia în anul 2017” au apărut dispute ce țin de modificările ce trebuie operate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului vizat, stabilirea unor criterii bine definite și echitabile de evaluare pentru selectarea a trei localități învingătoare.

Într-un final, consilierii au ajuns la un consens și au avizat pozitiv toate trei chestiuni de pe ordinea de zi.

  

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=90#sigFreeId87a91237d2
   

 

La data de 27.03.2017, dnul Corneliu Padnevici – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în comun cu dnul Vasile Grădinaru – președintele raionului Drochia și reprezentanții instituțiilor publice din raion, au efectuat vizita planificată în comuna Fîntînița.

Întrevederea a debutat cu discursul dlui Veaceslav Babuci – primarul comunei, care a familiarizat audiența cu datele statistice referitoare la nivelul de trai al locuitorilor comunei Fîntînița, realizările, dar și neajunsurile acestora.

Dnul Vasile Grădinaru a trasat scopul vizitei, capacitățile, rezervele, riscurile inerente și reziduale ale administrației publice locale de nivelul II: ”Atunci când este vorba de bunăstarea unui raion, nu există noțiunea de sate mici - probleme mici sau sate mari - probleme mari, ci satele noastre cu probleme, acțiuni și soluții comune. Dialogul deschis, comunicarea continuă, eforturile, voința și contribuțiile comune sunt calea spre un viitor evolutiv și prosper”.

Domnul Deputat a subliniat, că impasul poate fi depășit prin interacțiunea APL - I, II și societatea civilă menită să stimuleze o ascensiune în dezvoltarea infrastructurii comunei Fîntînița, să sporească nivelul de încredere și interese în rândul populației și să asiste saltul social - economic echilibrat și durabil al localității.

Dumnealui a adăugat că, de regulă, promovarea activităților în cauză se manifestă prin implementarea unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare comunitară și regională (cu prioritate în domeniul agrar), reabilitare și renovare a infrastructurii locale, măsuri de protecție a persoanelor socialmente vulnerabile, precum și alte activități care urmăresc soluționarea problemelor stringente și contribuie la asigurarea serviciilor publice de importanță vitală.

Calitatea de beneficiari direcți ai măsurilor de consolidare a încrederii este atribuită autorităților locale, organizațiilor societății civile, subiecților ce activează în sectorul privat și diverșilor actori comunitari.

În consecință, locuitorii comunei Fîntînița au abordat chestiuni de ordin public și particular, la care au primit răspunsuri pe măsură. Menționăm cele mai incendiare:

 1. Lipsa unei farmacii în comună;
 2. Starea deplorabilă a drumurilor;
 3. Iluminarea stradală;
 4. Construcția sistemului de canalizare;
 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, prin elaborarea și implementarea proiectelor investiționale în domeniul agrar;
 6. Renovarea acoperișului instituției preșcolare ”Izvoraș”;
 7. Îngrădirea teritoriului aferent gimnaziului;
 8. Reparația ospătăriei și conectarea la conducta de gaze naturale a gimnaziului;
 9. Amenajarea unei săli pentru ceremonii și festivități;
 10. Plantarea fâșiilor forestiere;
 11. Amenajarea spațiilor publice de odihnă și de agrement;
 12. Crearea locurilor de muncă și a activităților pentru tineri.

 

View the embedded image gallery online at:
http://drochia.md/index.php?start=90#sigFreeId73f9481d0c
   

Căutare

STRATEGIA 2016-2020

Links