Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Bibliotecarului

23 aprilie 2018

Stimaţi bibliotecari !

Cu prilejul Zilei profesionale a Bibliotecarului Vă adresăm sincere felicităriînsoţite de urări de bine şi prosperitate.
Această zi evidențiază importanţa lecturii, artei, culturii şi a bibliotecii în societate, cît și aprecierea la justa valoare a rolului cărții ca temelie a educației, comunicării și vieții sociale.
Profesia de Bibliotecar este semnul definitoriu al cunoaşterii, variat şi profund ca fascinanta lume a cărţilor. Apreciem în mod deosebit contribuţia excepţională pe care Dumneavoastră o aduceți la creşterea şi educaţia noilor generaţii în spiritul valorilor noastre autentice, al adevărului şi al libertăţii. Pentru toate acestea, gîndul bun şi recunoştinţa din partea noastră se vor îndrepta întotdeauna către Domniile Voastre şi vor însoţi permanent nobila lucrare spirituală la care sunteţi angajaţi.

Cu respect, Vasile GRĂDINARU,
Preşedintele raionului Drochia