Ultimul sunet

31 mai 2018

La 31 mai 2018, în toate școlile, gimnaziile și liceele din raionul Drochia a fost marcat sfârşitul anului de studii şi începutul vacanţei de vară. Ultimul sunet al clopoțelului a răsunat și la IP Gimnaziul “Viorel Ciobanu”, s.Şuri, raionul Ddrochia. La careul solemn dedicat ultimului sunet, alături de profesori, elevi și părinți, au fost prezenț […]

Prima ședință a grupului de lucru pentru planificare strategică în sectorul de Apă și Canalizare din raionul Drochia. 

31 mai 2018

La data de 29 mai 2018, a fost desfășurată prima ședință a grupului de lucru pentru planificare strategică în sectorul de Apă și Canalizare din raionul Drochia. În cadrul ședinței au participat: membrii GLPS, reprezentanți ADR Nord, reprezentant al GIZ Moldova în regiunea de dezvoltare Nord, echipa de experți GFA/GIZ pe planificare strategică în domeniul […]

Vizita reprezentanților ADR Nord la renovarea Centrului de sănătate Drochi

30 mai 2018

Reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord au efectuat, la data de 29 mai 2018, o vizită de monitorizare a procesului de implementare a proiectului „Renovarea Centrului de sănătate Drochia «Anatolie Manziuc» prin eficientizare energetică” finansat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). La vizita de inspectare  au participat: Constantin Bândiu, șeful Secției […]

Alergarea pentru pace

30 mai 2018

În perioada 26-30 mai 2018, Republica Moldova a luat parte la tradiţionalul eveniment cultural-sportiv internaţional Pace Run-Alergarea pentru Pace. Această Ştafetă globală promovează şi consolidează prietenia şi înţelegerea între oameni şi ţări, prin intermediul unei Torţe aprinse, transmisă din mînă în mînă. Etapă în cadrul traseului european (februarie-octombrie), care presupune o călătorie de 24.000 km […]

Ședința de lucru în satul Dominteni

30 mai 2018

Şedinţele de lucru desfăşurate în teritoriul raionului Drochia, au drept obiectiv comunicarea reciprocă între cetăţeni, autorităţile centrale, raionale şi locale. Astfel de şedinţă lucrativă a fost organizată şi desfăşurată la data de 28 mai 2018, în satul Dominteni,  raionul Drochia, cu participarea domnului Corneliu PADNEVICI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, […]

Audiența cetățenilor

30 mai 2018

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13.11.2009 ”Cu privire la organizarea audienței cetățenilor”, Corneliu Padnevici, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asistat de Vasile Grădinaru preşedinte al raionului Ddrochia, Vitalie Josanu, Igor Grozavu vicepreşedinti ai raionului Drochia, Ion Dascal, consilier în Consiliul raional Drochia, precum şi şefii subdiviziunilor subordonate, la data de 28 […]

Vizită de lucru la Î.S Poşta Moldovei

30 mai 2018

Programul vizitei de lucru întreprins de către Corneliu PADNEVICI, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preconizat penru data de 28 mai  2018, s-a dovedit a fi eficient și productiv. Însoţit de Vasile Grădinaru, Vitalie Josanu, preşedinte respectiv vicepreşedinte al raionului Drochia,  Ion Dascal, consilier în Consiliul raional Drochia, Ludmila Ungureanu, şef, secţie  administraţie publică, deputatul, a […]

Ședința Comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consililui raional Drochia

28 mai 2018

La data de 25 mai 2018, a avut loc ședința Comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consililui raional Drochia. Comisia formată conform dispoziției președintelui raionului Drochia, Vasile Grădinaru, înregistrată cu nr. 02/1-5-12 din 12 martie 2018, a inclus specialiști din domeniul medicnei, direcţiei asistenţă socială […]

Vizită de lucru în vederea verificării lucrărilor de reparație și întreținere a drumului public din orașul Drochia

28 mai 2018

Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, însoțit de Viorel Chirca, şeful Direcţiei Economie, Construcţii si Politici Investiţionale a Consiliului raional, au efectuat o vizită de lucru în vederea verifcării lucrărilor de reparație și întreținere a drumului public din orașul Drochia, strada Boiarnițchii, (regiunea Fabricii de Zahăr). Aici sunt întreprinse lucrări de plombare a gropilor și strat […]