Regulamentul Consiliului raional

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RAIONAL DROCHIA

T i t l u I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I

Modul de constituire a Consiliului

1.Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la validarea mandatelor de consilier. Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor Consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a Consiliului se face prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale. Prima şedinţă a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată. Şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului participă şi reprezentantul Consiliului electoral de circumscripţie sau, respectiv, al Comisiei Electorale Centrale.

2.Reprezentantul Consiliului electoral de circumscripţie, sau al Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.

3. După constituirea legală a Consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.


Apasă AICI pentru a vedea Regulamentul