Şedința comisiilor consultative

26 iulie 2018

În perioada 25-26  iulie 2018, au fost desfășurate lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Drochia pentru activitățile:
– economico – financiare și buget;

– probleme de drept și administrație publică;

– social – culturale, învățămînt, sănătate și protecție socială;

Membrii comisiilor respective au analizat proiectele de decizii propuse spre examinare la ședința extrardinară a Consiliului raional Drochia din 26.07.2018, ținînd cont de domeniul lor de activitate. Menționăm, că proiectele de decizie propuse spre examinare, pot fi consultate pe pagina web a Consiliului raional Drochia www.drochia.md, la rubrica „Transparența decizională.”