Şedinţa operativă

17 iulie 2018

Tradiţionala şedinţa operativă, convocată și prezidată de Ion DASCAL, preşedintele raionului
Drochia, s-a desfășurat astăzi, 17 iunie 2018, cu participarea şefilor din aparatul preşedintelui şi
conducătorii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.
În cadrul şedinţei au fost discutate cele mai prioritare chestiuni ce vizează o abordare
stringentă.