Şedinţa ordinară a Consiliului raional Drochia

25 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatele (1, 3), art. 53 aliniatul (1) lit f), art. 54 aliniatul ( 1) din Legea nr.436-XVI din 28 12.2006, privind administraţia publică locală, la 25 mai 2018, Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, a emis dispoziţia cu nr.02/1-5-37, de a convoca consilierii Consiliului raional în şedinţă ordinară, preconizată astăzi, 07.06.2018.
Conform înregisrtrării, din 33 consilieri aleşi, la şedinţă au fost prezenţi 29, astfel şedinţa a fost declarată deliberativă. La lucrările şedinţei au participat: Corneliu PADNEVICI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, vicepreședintele raionului Drochia, Oxana Grigoriță, Secretarul Consiliului raional și al raionului Drochia, Iurie Vrabie, procurorul raionului Drochia, Maxim Bernic, şef al Inspectoratul de poliţie Drochia, funcţionarii publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunile subordonate Consiliului raional, reprezentanții serviciilor publice desconcentrate, persoanele interesate, societatea civilă și mass-media.
Potrivit prevederilor art. 45 aliniatul 5, din Legea privind administraţia publică locală, Grigore Lupaşcu, consilier raional, a fost ales președinte al ședinței, iar Aurelia Mocanu, consilierul care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitatea de a le semna.
Pe ordinea de zi au fost discutate şi supuse votului 19 proiecte de decizii, totodată a fost exclusă chestiunea cu nr.3/2 „ Cu privire la raportul de activitate al IMSP Centrul de sănătate Maramonovca”, şi incluse chestiunile suplimentare 3/18 „Cu privire la demisia preşedintelui raionului Drochia, domnului Vasile Grădinaru ”, 3/19 şi „ Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Ddrochia ”.
Astfel, în cadrul şedinţei, Ion Dascal, consilier fracţiunea PDM, fost ales în funcția de preşedinte al raionului Drochia cu voturile a 25 din cei 33 consilieri raionali.

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose