Vizită de lucru în vederea verificării lucrărilor de reparație și întreținere a drumului public din orașul Drochia

28 mai 2018

Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, însoțit de Viorel Chirca, şeful Direcţiei Economie, Construcţii si Politici Investiţionale a Consiliului raional, au efectuat o vizită de lucru în vederea verifcării lucrărilor de reparație și întreținere a drumului public din orașul Drochia, strada Boiarnițchii, (regiunea Fabricii de Zahăr). Aici sunt întreprinse lucrări de plombare a gropilor și strat de asfalt. Reabilitarea tronsonului respectiv, a fost efectuat din, mijloace fnanciare alocate prin decizia Consiliului raional, din soldul neutilizat destinat Fondului Rutier în anul 2017, în sumă de 1 mln lei, pentru reparația a 3280 metri patrați de drum.