ANUNȚ!

27 martie 2024

Urmare a examinării de către Comisia de concurs a dosarelor depuse de către candidații la funcția publică de conducere de Secretar al Consiliului raional Drochia, s-a constatat întrunirea doar a unui dosar a tuturor condițiilor de participare la concursul pentru funcția publică anunțată vacantă, în acest sens, Comisia de concurs a decis prelungirea termenului de depunerea a dosarelor pînă la data de 29.03.2024, ora 15-00.