Anunț!

1 aprilie 2024

Urmare a examinării dosarelor depuse de către candidații la funcția publică vacantă de conducere, de șef Direcția Economie, contrucții și politici investiționale, din motivul depunerii dosarului doar a unui singur candidat, respectînd prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, Comisia de concurs, a decis prelungirea termenului de depunerea a dosarelor, pînă la data de 15.04.2024, ora 15-00.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags