Anunț – Lista candidaților admiși la proba scrisă și interviu

1 aprilie 2024

Aparatul președintelui raionului Drochia

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere, Secretar al Consiliului raional Drochia
care se va desfășura în două etape, proba scrisă și proba interviului –
vineri, 05 aprilie 2024, ora 1000, sala mică a Consiliului raional Drochia (or. Drochia, bd. Independenței nr.15):

Nr. d/o Nume/Prenume
1 Doschinescu Mihaela
2 Grigorița Oxana
3 Turculeț Gabriela