Anunț – Lista candidaților admiși la proba scrisă și interviu

27 martie 2024

Aparatul președintelui raionului Drochia

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de conducere, șef Secția juridică
care se va desfășura în două etape, proba scrisă și proba interviului –
miercuri, 03 aprilie 2024, ora 10-00, sala mică a Consiliului raional Drochia (or. Drochia, bd. Independenței nr.15).

Nr d/o Nume/Prenume
1 Prodan Ion
2 Cocieru Ira