Șed­ință​ ordinară la data de​ 21 februarie 2024

12 februarie 2024

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (3), ar­t. 53 alin. (1) lit. f) din Legea nr.436­/2006 privind admini­strația publică loca­lă, potrivit dispozi­ției emise de Preşed­intele raionului Dro­chia, Vasile Cemortan, nr.​ 02/1-5-14 di­n​ 09.02.2024,​ Cons­iliul raional Drochia se convoacă în șed­ință​ ordinară la data de​ 21 februarie 2024, ora 10.00, în sala mare de șe­dințe […]

ANUNŢ privind inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii

1 februarie 2024

Anunțăm despre inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Drochia în luna februarie 2024. Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate la adresa electronică consiliul.raional-drochia@apl.gov.md Proiectele de decizie sunt […]

CONSILIUL RAIONAL DR­OCHIA SE CONVOACĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINA­RĂ

10 noiembrie 2023

 În temei­ul prevederilor art. 45 alin. (2), (3), art. 53 alin. (1) li­t. f) din Legea nr.4­36/2006 privind admi­nistrația publică lo­cală, potrivit dispo­ziției emise de preşedintele raionul­ui Drochia, Alexei Vasilean, nr.​ 02/1-5­-72 din​ 10.11.2023,​ Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință​ extraordinară la data de​ 14 noiembrie 2023, ora 10.00, în sala mică de ședințe […]

CONSILIUL RAIONAL DROCHIA SE CONVOACĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

31 octombrie 2023

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), (3), art. 53 alin. (1) lit. f) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, potrivit dispoziției emise de Vicepreședintele raionului Drochia, Iurie Ostavciuc, nr. 02/1-5-67 din 30.10.2023, Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință extraordinară la data de 03 noiembrie 2023, ora 10.00, în sala mică de ședințe a Consiliului raional Drochia. Proiectele […]

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Drochia

16 octombrie 2023

Consiliul raional Drochia anunță despre inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre examinare și aprobare în ședința extraordinară, planificată pentru data de 19 octombrie 2023. Cetățenii, părțile interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele și materialele aferente acestora, care vor fi plasate pe pagina […]

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Drochia

5 octombrie 2023

Consiliul raional Drochia anunță despre inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre examinare și aprobare în ședința ordinară, planificată pentru data de 09 octombrie 2023. Cetățenii, părțile interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele și materialele aferente acestora, care vor fi plasate pe pagina […]

Anunț privind organizarea concursului pentru funcția vacantă de director al IP Gimnaziul Fîntînița, s. Fîntînița rl Drochia

3 octombrie 2023

Direcţia Educaţie Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al • Instituţiei Publice Gimnaziul Fîntînița, s. Fîntînița rl Drochia La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova; 2. Studii superioare universitare pedagogice; 3. Are o vechime în activitatea didactică de cel […]

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Drochia

18 septembrie 2023

Consiliul raional Drochia anunță despre inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre examinare și aprobare în ședința ordinară, planificată pentru data de 22 septembrie 2023. Cetățenii, părțile interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele și materialele aferente acestora, care vor fi plasate pe pagina […]

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Drochia

25 aprilie 2023

 Consiliul raional Drochia anunță despre inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre examinare și aprobare în ședința ordinară, planificată pentru data de 12 mai 2023.  Cetățenii, părțile interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele și materialele aferente acestora, care vor fi plasate pe pagina […]

ANUNȚ privind organizarea consultări publice la data de 05 decembrie 2022

2 decembrie 2022

Președintele raionului inițiază, la data de 05.12.2022, orele 15.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, consultarea publică a proiectelor de decizii. Materialele cu privire la proiecte sunt disponibile pe pagnia web a Consiliului raioal Drochia (https://drochia.md).  

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags