ANUNȚ!

22 februarie 2024

Președintele raionului Drochia anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Serviciu arhivă din cadrul Aparatului președintelui raionului Drochia. Informația privind condiţiile de desfăşurare a concursului  poate fi accesată la următorul link: https://cariere.gov.md/ro/job/*/23763

Anunț privind organizarea concursului pentru funcția vacantă de director al IP Gimnaziul Fîntînița, s. Fîntînița rl Drochia

3 octombrie 2023

Direcţia Educaţie Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al • Instituţiei Publice Gimnaziul Fîntînița, s. Fîntînița rl Drochia La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova; 2. Studii superioare universitare pedagogice; 3. Are o vechime în activitatea didactică de cel […]

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Cultural Drochia (pentru perioadă determinată de 4 ani)

17 mai 2023

1. Sarcinile de bază: 1) organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, educative, turistice, de agrement și alte servicii prioritare pentru comunitate; 2) conservarea, protejarea, transmiterea și punerea în valoare a patrimoniului cultural; 3) stimularea creativității și talentului; 4) promovarea valorilor și autenticității creației artistice contemporane și artei interpretative din toate genurile: muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, […]

Anunţ! Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei Publice Liceul Teoretic B. P. Hasdeu or. Drochia, rl Drochia

31 martie 2023

Direcţia Educaţie Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al – Instituţiei Publice Liceul Teoretic B. P. Hasdeu or. Drochia, rl Drochia La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova 2. Studii superioare universitare pedagogice 3. Are o vechime în […]

ANUNŢ

3 noiembrie 2022

În baza Ordinului nr.65 din 12.09.2022 ”Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi Fondul Națiunilor Unite pentru Copii ( 2022-2026), alocate în vederea finanțării Fondului de susținere a populației şi a altor măsuri, Direcția Asistenta Socială şi Protecție a Familiei Drochia anunță concurs pentru […]

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant medic kinetoterapeut în CS Drochia

9 mai 2022

ANUNT  DE RECRUTARE  ȘEF IMSP CS DROCHIA “ANATOLIE MANZIUC” Anunta concurs pentru ocuparea postului vacant 1.DENUMIREA POSTULUI  VACANT Medic kinetoterapeut CS Drochia  1,0 sal. 2.Conditii de baza pentru participarea la concurs : 2.1 detin cetatania Republicii Moldova sau au cetatania altor state, dar domiciliu in Republica Moldova si permis de lucru in Republica Moldova ; […]

Consiliul Raional Drochia anunţă concurs de ocupare a următoarelor funcţii vacante

6 mai 2022

IMSP „Centrul de sănătate Maramonovca”; IMSP „Centrul de sănătate Mîndîc”; Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Drochia (Decizia Consiliului raional Drochia nr. 2/12 din 22.05.2020) se primesc la sediul Consiliului raional Drochia, str. Independenței nr. 15, […]

Anunț Concurs

20 iulie 2021

Consiliul Raional Drochia anunţă concurs de ocupare a funcţiilor vacante de șef: IMSP „Centrul de sănătate Maramonovca”; IMSP „Centrul de sănătate Sofia”; IMSP „Centrul de sănătate Zgurița”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Drochia (Decizia Consiliului raional Drochia nr. […]

Rezultatele concursului desfășurat pentru ocuparea funcției publice temporar vacante din cadrul aparatului președintelui raionului Drochia

28 ianuarie 2020

Urmare rezultatelor concursului desfășurat pentru ocuparea funcției publice temporar vacante din cadrul aparatului președintelui raionului Drochia, concursul a fost promovat de următorul candidat:    Șef Secția Juridică Prodan Ion    Lista candidaţilor admişi la proba interviu la concursul pentru ocuparea funcţiei  publice temporar vacante din cadrul aparatului președintelui raionului Drochia   Șef Secția Juridică Darii […]

Lista candidaților admiși la concurs!

22 ianuarie 2020

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef, Secția juridică, Aparatul președintelui raionului Drochia:   Concursul se va desfășura la data de 27 ianuarie 2020, ora 1000, pe adresa or. Drochia, bd. Independenţei 15, Consiliul raional Drochia, sala mică de şedinţe (nivelul I).   Josanu Vitalie; Molodaia Aliona; Darii Victor; Prodan […]

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags