COMISIA DE EXAMINARE A SOLICITĂRILOR DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR UNIC DIN FONDUL DE REZERVĂ AL CONSILIULUI RAIONAL DROCHIA CONVOCATĂ ÎN ȘEDINȚĂ

2 februarie 2024

În ziua de vineri, 02 februarie 2024, s-au desfășurat lucrările ședinței Comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia.

Conform ordinii de zi, membrii comisiei, președinte – Vasile Cemortan, Președinte al raionului, au examinat 103 petiții, dintre care au fost aprobate 58 de cereri.
Potrivit dosarelor prezentate, cetățenii au solicitat acordarea ajutorului financiar unic pentru: tratament/reabilitare, intervenție chirurgicală, compensarea cheltuielilor ce țin de lichidarea consecinţelor în urma incendiului produs și a calamităților naturale, reparația casei de locuit, compensarea cheltuielilor suportate în urma înmormântării unui membru al familiei.

Ținînd cont de prevederile Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Drochia, aprobat prin decizia Consiliului raional Drochia nr. 1/8.2 din 24.01.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor financiare fondului de rezervă al Consiliului raional Drochia”, în urma examinării cererilor solicitanților, a documentelor justificative și în temeiul Procesului-verbal al ședinței Comisiei de examinare a acestora, este întocmit proiectul de decizie care sunt prezentate comisiilor consultative de specialitate și Consiliului raional spre examinare și aprobare.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags