Direcția Economie, Construcții și Politici Investiționale

Componența Direcţiei:
Șef Direcţie
Tel.: 0(252)2-28-08
Specialist principal (domeniul achiziţiilor publici )
Postovan Elena
Tel.: 0(252)2-54-06
Secţia construcţii şi gospodăria drumurilor
Șef-adjunct direcție, şef secţie în cadrul direcției
Ana Pascaru
Tel.: 0(252)2-28-08, 69502207
Specialist principal (domeniul eficienței energetice)
Igor Gajiu
Tel.: 0(252)2-54-06, Tel.: 0(252)2-00-56, 60761038
Specialist principal (domeniul reţelelor de drumuri publice)
Tel.: 0(252)2-28-08
Specialist (domeniul gospodăriei comunale)
Tel.: 0(252)2-28-08, 68938719
Serviciul politicii investiţionale
Șef serviciu
Ruslan Babin
Tel.: 0(252)2-54-56, 69297821
Specialist principal (domeniul elaborarea și implementarea proiectelor investiționale)
Lilia Pricop
Tel.: 0(252)2-54-06, 68057301
Specialist principal (domeniul antreprenoriat, micul business şi stimulare a investiţiilor)
Tel.: 0(252)2-51-37, 69518140
Specialist (domeniul atragerii investiţiilor)
Marian Croitoru
Tel.: 0(252)2-54-06