CONSILIUL RAIONAL DROCHIA CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

22 decembrie 2023

Potrivit dispoziției emise de către Alexei Vasilean, Președinte al raionului Drochia, nr. 02/1-5-88 din 22.12.2023, Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință extraordinară la data de 26 decembrie 2023, orele 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Drochia.

SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI RAIONAL DROCHIA

6 decembrie 2023

Potrivit hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14, nr. 38/1 din 24.11.2023 „Cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023, în circumscripția electorală raională Drochia nr.14, validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Drochia”, a fost confirmată legalitatea alegerilor locale din 05 […]

50 DE ANI DE EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE A I.P. LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” OR. DROCHIA

1 decembrie 2023

I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia a îmbrăcat astăzi straie de sărbătoare. Într-o atmosferă solemnă, cu o profundă încărcătură emoţională, a fost marcată aniversarea a 50 de ani de excelență în educație, 50 de ani de când a început a activa în actualul sediu al instituției de învățământ. Evenimentul a reunit dascălii generaţiilor […]

SIMPOZION ŞTIINȚIFIC AL SCRIITORILOR DROCHIENI, EDIȚIA 2023

1 decembrie 2023

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din or. Drochia, la data de 30 noiembrie 2023, a găzduit întâlnirea de suflet cu Claudia Partole, poetă, eseistă, prozatoare, autoare de piese și jurnalistă, originară din raionul Drochia. Activitatea a fost organizată în cadrul Campaniei de promovare a patrimoniului scris 20 scriitori/20 întâlniri, Programul Național Lectura Central, ediția a […]

ACTIVITATEA CANTINEI SOCIALE DIN SATUL ȘURI, SUBIECT AL UNEI ȘEDINȚE DE LUCRU

30 noiembrie 2023

În după-amiaza zilei de astăzi, 30 noiembrie 2023, Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului Drochia, la invitația A.O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”, a participat la ședința de lucru cu Petru Turculeț, primarul comunei Șuri; reprezentanții Fundației Soros Moldova, A.O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” și Keystone Moldova. Aici, în cadrul proiectului finanțat de Fundația […]

RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE CURENTĂ A UNOR DRUMURI PUBLICE DE INTERES RAIONAL DROCHIA

30 noiembrie 2023

Urmare terminării lucrărilor de întreţinere și reparații curente a unor segmente de drum public de interes raional, de către Președintele raionului Drochia, Alexei Vasilean, în baza dispozițiilor emise, a fost convocată în ședință Comisia de recepție. Astfel, membrii comisiei în cauză cu participarea antreprenorului și responsabilului tehnic au verificat lucrările executate pe tronsoanele de drum: […]

PROIECTUL BUGETULUI RAIONAL DROCHIA PENTRU ANUL 2024 DISCUTAT ÎN CADRUL AUDIERILOR PUBLICE

29 noiembrie 2023

Proiectul bugetului raional Drochia pe anul 2024 a fost examinat, astăzi, 29 noiembrie 2023, în cadrul audierilor publice organizate de către administrația raionului Drochia. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr.181/2014, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, în baza circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07-73 din 28.08.2023 […]

Consiliul Raional Drochia organizează audieri publice la proiectul de decizie

27 noiembrie 2023

 29 noiembrie 2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia pe anul 2024” (în ambele lecturi). Audierile publice vor avea loc la 29.11.2023, ora 14:00, în sala mare de ședințe a CR Drochia. Materialele cu privire la proiecte sunt disponibile pe pagina web oficială a CR Drochia: https://drochia.md/  sau la sediul Consiliului Raional Drochia, et. II.  

CONSILIUL RAIONAL DROCHIA CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

14 noiembrie 2023

Consiliul raional Drochia a fost convocat marți, 14 noiembrie 2023, într-o ședință extraordinară, conform dispoziției nr. 02/1-5-72 din 10 noiembrie 2023, emise de președintele raionului, Alexei Vasilean. Ședința a fost precedată de lucrările ședințelor comisiilor consultative de specialitate. La ședință au participat 23 consilieri raionali din totalul celor 33 aleși, fapt care a determinat caracterul […]

CONSILIUL RAIONAL DR­OCHIA SE CONVOACĂ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINA­RĂ

10 noiembrie 2023

 În temei­ul prevederilor art. 45 alin. (2), (3), art. 53 alin. (1) li­t. f) din Legea nr.4­36/2006 privind admi­nistrația publică lo­cală, potrivit dispo­ziției emise de preşedintele raionul­ui Drochia, Alexei Vasilean, nr.​ 02/1-5­-72 din​ 10.11.2023,​ Consiliul raional Drochia se convoacă în ședință​ extraordinară la data de​ 14 noiembrie 2023, ora 10.00, în sala mică de ședințe […]

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags