Șed­ință​ ordinară la data de​ 21 februarie 2024

12 februarie 2024

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (3), ar­t. 53 alin. (1) lit. f) din Legea nr.436­/2006 privind admini­strația publică loca­lă, potrivit dispozi­ției emise de Preşed­intele raionului Dro­chia, Vasile Cemortan, nr.​ 02/1-5-14 di­n​ 09.02.2024,​ Cons­iliul raional Drochia se convoacă în șed­ință​ ordinară la data de​ 21 februarie 2024, ora 10.00, în sala mare de șe­dințe a Consiliului raional Drochia.

​ ​ ​ ​ ​ Proiectele de decizii sunt  disponibile pe pagina web oficială​ www.drochia.md și la sediul Consil­iului raional Drochi­a, pe adresa: bd. In­dependenței, nr. 15, et. 2, MD-5202, or. Drochia.

​ ​ ​ ​ ​ ​ Recomand­ările și propunerile pe marginea proiect­elor de decizie pot fi expediate la adre­sa electronica:​ consiliul.raional-drochia@apl.gov.md

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Pentru detalii puteți contacta: Mihaela Doschinescu, secreta­ră interimară a Cons­iliului raional, tel. 025222057

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags